Stad Gent creëert meer ruimte aan schoolpoorten (COVID-19)


Extra ruimte voor voetgangers en fietsers aan 45 schoolpoorten

De Stad Gent neemt extra maatregelen zodat mensen voldoende afstand kunnen houden wanneer de scholen heropenen. 25 basisscholen krijgen een tijdelijke schoolstraat, bij 20 andere wordt een parkeerstrook of stuk van de rijweg voorbehouden voor fietsers en voetgangers.

Onderzoek naar hoeveelheid ruimte

De Stad Gent onderzocht welke schoolomgevingen te weinig ruimte hebben in verhouding tot het aantal verwachte leerlingen. Die screening leverde 45 lagere scholen op. Aan die scholen worden extra maatregelen ingevoerd zodat de terugkeer op 15 mei veilig kan verlopen. Ze moeten ervoor zorgen dat iedereen bij de drukke begin- en einduren iedereen op veilige afstand van elkaar kan blijven.

Grote scholen en drukke buurten

Er zijn twee redenen om een extra maatregel in te voeren: grote leerlingenaantallen en te weinig plaats aan de schoolpoort om kinderen af te zetten of op te halen. Bij 25 scholen voert de stad tijdelijk een schoolstraat in. Dat betekent dat autoverkeer niet is toegelaten bij het begin- en eindmoment van de lessen. Bij de andere scholen maakt de stad parkeerstroken vrij of kiest ze om een stuk van de rijweg aan fietsers en voetgangers voor te behouden, zodat er ruimte is om op veilige afstand van elkaar naar school te fietsen of te stappen.

De directies van de geselecteerde scholen zijn hiervan op de hoogte gebracht. Maar ook in de andere scholen doen directies en leerkrachten inspanningen om de terugkeer naar school zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Zij creëren bijvoorbeeld extra ruimte op hun terrein, of gebruiken meerdere ingangen.

De stad Gent geeft het goede voorbeeld. De website van Paraat voor de schoolstraat geeft advies voor de heropstart tijdens corona. Er is o.a. een verkorte handleiding beschikbaar om aan de slag te gaan als school of als gemeente/stad en een oplijsting van andere maatregelen die ertoe bijdragen om de social distancing beter te waarborgen.

©Stad Gent

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Succesvol pilootproject in Gent: vierkant groen draagt bij aan verhoogde verkeersveiligheid

Nieuws

Jouw presentatie op Velo-city in Gent?

Nieuws

Stad Gent screent op paaltjes