Fietsen in een bedrijfsomgeving

Fietsen kan voor zowel werkgevers als werknemers voordelen bieden. Zo ontstaat er bijvoorbeeld minder ziekteverzuim door te fietsen. Fietsen stimuleren in een bedrijfsomgeving, door onder andere (elektrische) bedrijfsfietsen aan te bieden en fietsende werknemers te belonen, werpt dan ook zijn vruchten af. Wel dient er een goede fietsinfrastructuur, zoals beveiligde fietsenstallingen aanwezig zijn.

Fietsbeleid & monitoring in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid en monitoring in een bedrijfsomgeving?

Leg als bedrijf doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid en monitoring in een bedrijfsomgeving

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)

Fietsinfrastructuur in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsinfrastructuur in een bedrijfsomgeving?

Je kan als bedrijf investeren in fietsinfrastructuur, zoals beveiligde fietsenstallingen. Daarnaast worden er op drukke industriewegen dikwijls ongelijkvloerse kruisingen, namelijk tunnels en bruggen aangelegd om zo het industrie- en het fietsverkeer van elkaar te scheiden.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur in een bedrijfsomgeving

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)

Fietsveiligheid in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsveiligheid in een bedrijfsomgeving?

Fietsveiligheid kan een issue vormen in op bv. industriewegen, waar zwaar laad- en losverkeer passeert. Dat brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee. Fiets- en vrachtwagenverkeer kunnen er namelijk met elkaar in conflict komen. In zulke gevallen kan een fietstunnel een oplossing bieden, zodat fietsers een vrije en veilige doorgang kunnen genieten.

Dit moet je zeker lezen over fietsveiligheid in een bedrijfsomgeving

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)

Fietsen stimuleren in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsen stimuleren in een bedrijfsomgeving?

Fietsen stimuleren in een bedrijfsomgeving kan op verschillende manieren. Zo kan je als bedrijf (elektrische) bedrijfsfietsen ter beschikking stellen. Je kan jouw werknemers ook aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen d.m.v. een campagne binnen je bedrijf op te zetten, en hen te belonen.

Dit moet je zeker lezen over fietsen stimuleren in een bedrijfsomgeving

Praktijk

Park & share: deelfietsen voor woon-werkverkeer (COVID-19)

Nieuws

Aantal fietsongevallen BASF in de Antwerpse haven daalt met 35%

Nieuws

Karavaan vol cargofietsen en fietstrailers toont logistiek van de toekomst

Elektrische fietsen in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over elektrische fietsen in een bedrijfsomgeving?

Als bedrijf kan je elektrische fietsen ter beschikking stellen aan je werknemers. Zo komen ze niet moe en bezweet aan en hebben ze toch lichaamsbeweging gehad.

Dit moet je zeker lezen over elektrische fietsen in een bedrijfsomgeving

Praktijk

Woon-werkcampagne ‘De Testkaravaan’ stimuleert fietsen (West-Vlaanderen)

Fietsparkeren in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren in een bedrijfsomgeving?

Werknemers die naar het werk fietsen, moeten hun tweewieler goed en diefstalveilig kunnen stallen hun werkplek. Een goede fietsstalling voldoet daarom aan een aantal ontwerpeisen: veilig toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht. Afhankelijk van de locatie en de grootte van de stalling spelen worden deze eisen gedetailleerder ingevuld.

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren in een bedrijfsomgeving

Nieuws

Open data voor het stallen van de fiets