Woon-werkcampagne ‘De Testkaravaan’ stimuleert fietsen (West-Vlaanderen)


‘De Testkaravaan Komt Eraan’ is een woon-werkcampagne van de Provincie West-Vlaanderen om werknemers van bedrijven te stimuleren de wagen wat vaker aan de kant te laten staan, en een duurzame vervoersmodus naar het werk te nemen. Het concept houdt in dat een vloot duurzame vervoersmiddelen langskomt bij een bedrijf, die werknemers gedurende twee weken kunnen testen. Bedrijven die in aanmerking komen, zijn bedrijven die reeds eerder actie ondernomen om duurzame mobiliteit te bevorderen.

De testkaravaan houdt om de drie weken telkens halt bij een ander West-Vlaams bedrijf. De bedrijven zitten in het netwerk van de provincie doordat ze reeds eerder acties ondernomen om duurzame mobiliteit te bevorderen. De deelnemende bedrijven hebben een heel divers profiel: zowel KMO’s, grote bedrijven als zelfstandige praktijken nemen deel.

Doelen

Met het project streeft de provincie verschillende doelen na:

  • Werknemers stimuleren om de auto vaker aan de kant te laten staan en in de plaats daarvan een duurzaam vervoersmiddel te nemen;
  • duurzaam woon werk verkeer promoten;
  • het aantal autokilometers en CO2 uitstoot verminderen;
  • bedrijven die reeds actie ondernomen hebben naar duurzaam woon-werkverkeer toe de kans bieden om op dit thema verder te werken.

De testkaravaan werd eerst intern getest. Zo kon men het succes inschatten, en kinderziektes wegwerken. Zo bleek een goede reservatietool/website een must, net als het hebben van een fietsleverancier die het hele project organisatorisch aankan. Het hele project vergt veel coördinatie en organisatie. De bedrijven en interne campagnecoördinatoren worden continue begeleid, en er komt ook behoorlijk veel marketing en promotie bij kijken: er wordt in elk bedrijf onder meer een start en slotmoment voorzien, en er is veel campagnemateriaal omhanden zodat de testkaravaan zichtbaar is in elke organisatie.

De testkaravaan werd succesvol getest in 2013. In 2014 en 2015 ging de karavaan langs bij telkens 19 bedrijven. De karavaan trekt verder in 2016 en 2017.

Testkaravaan West-Vlaanderen

Initiatiefnemers

  • Provincie West-Vlaanderen

Contact

Sofie Vanhooren

  • Provincie West-Vlaanderen
  • Sofie.vanhooren@west-vlaanderen.be
  • 050/ 40 71 85

Betrokken partijen

In de bedrijven wordt telkens een campagnecoördinator aangesteld, die een brugfunctie heeft tussen het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP), de directie en de deelnemers aan de campagne.
De campagnecoördinatoren worden betrokken bij de voorbereiding, het verloop en de evaluatie van de testkaravaan. Zij sporen de personeelsleden van de organisatie aan om zich in te schrijven en begeleiden het praktische verloop van de testkaravaan mee (goedkeuren/afkeuren deelnemers, ophangen campagnemateriaal…). Nadien vullen ook zij een bevraging in en doen suggesties om de campagne nog te verbeteren. Deze inbreng wordt door de provincie zeker meegenomen.

Het PMP West-Vlaanderen was de projectverantwoordelijke voor de campagne. Het PMP werkte samen met andere mobiliteitsaanbieders en mobiliteitsmanagement partners, zoals De Lijn, Fietspunten, NMBS, Fietsersbond,…zowel naar organisatie als naar communicatie en promotie toe.

Sponsorende partners waren De Lijn en Blue Mobility. Overige partners zijn vzw Mobiel (staat in voor huur, transport en onderhoud van de tekstkaravaan), Feder Pro Cycle en NMBS.

Evaluatie

Na de doortocht van de testkaravaan wordt in elk bedrijf een bevraging gehouden naar de impact van de campagne. Recentelijk werd opnieuw een bevraging georganiseerd, om het effect na één jaar te peilen. Daaruit blijkt dat 38% van de testers een duurzaam vervoersmiddel gebruiken om naar het werk te komen. De elektrische fiets komt als winnaar uit de bus: 47% van de overstappers blijkt deze te gebruiken. De campagne zorgt er bovendien voor dat werknemers anderen proberen aan te zetten tot duurzaam verplaatsingsgedrag. De participerende organisaties bouwden bovendien hun duurzaam mobiliteitsbeleid verder uit.

Naast de interne impact heeft de testkaravaan ook een nuttige inbreng in de fietsfondsdossiers (aanleg fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) en een positieve invloed op de fietssector (via groepsaankopen door bedrijven).

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietscampagne en fietsgemeente 2024

Document

Meer werknemers nemen de fiets

Nieuws

Fietsgebruik voor het woon-werkverkeer