Sint-Niklaas sluit missing link in fietssnelwegennetwerk door centrum (Sint-Niklaas)


​​​​​​​Sint-Niklaas is een knooppunt van verschillende bovenlokale fietsroutes. De oost-westroute verbindt Gent (via Lokeren en Sint-Niklaas) met Antwerpen. In het zuiden is er een vertakking naar Dendermonde en Willebroek en in het noorden loopt de route richting de Nederlandse stad Hulst. Allen komen zij samen rond het station van Sint-Niklaas, en de R42 (Spoorweglaan) tussen de verbindingswegen Driekoningen en Vijfstraten. Dit langgerekte knooppunt (1.9 km) is een missing link in het fietsnetwerk, dat Sint-Niklaas via routegericht denken in zijn geheel aanpakt door middel van vier deelprojecten.

Vier deelprojecten

De vier deelprojecten kennen elk verschillende initiatiefnemers, partners en wegbeheerders en graden van uitvoering: 

 • De stad Sint-Niklaas startte in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen een project om een fietsbrug langsheen het spoor aan de noordkant van het station te realiseren, aansluitend op de bestaande fietssnelweg. Na een haalbaarheidsstudie, werkt een studiebureau de plannen verder uit. Om dit project te kunnen realiseren heeft de stad één bestaand pand alsook een braakliggend perceel gekocht. De uitvoering ervan wordt gepland eind 2019. 
 • In 2016 startte de uitvoering project Driekoningen. Een complex deel van de gewestelijke rondweg R42 en kruispunt van vijf wegen en twee hoofdfietsroutes (Antwerpen-Gent en Sint-Niklaas – Hulst) werd volledig heraangelegd. AWV nam het initiatief om dit project aan te pakken. Het was namelijk een van de moeilijke punten in Sint-Niklaas. Initieel was dit een doorstromingsproject. Vanuit de stad werd er sterk de aandacht gelegd op de fietsveiligheid en fietsdoorstroming. De infrastructuur werd daarop ontworpen op maat van openbaar vervoer en fietsers. De fietsroutes worden hier verknoopt en fietsers kunnen in 1 beweging alle richtingen uit. Ondertussen is dit project gefinaliseerd.
 • Op de R42 (Spoorweglaan, gewestweg) nam de stad Sint-Niklaas het initiatief om een dubbelrichtingsfietspad in te richten. Die dient als oplossing voor de moeilijke oversteekbaarheid van de Spoorweglaan. Door de inrichting van het dubbelrichtingsfietspad wordt de fietssnelweg doorgetrokken langs de zuidkant van het spoor. Dit betekent dat dit de meest rechtstreekse verbinding is en dus meer fietscomfort en -veiligheid genereert. Dit werd in de zomer van 2018 gerealiseerd. Aansluitend daaraan wordt het kruispunt aan de Plezantstraat aangepakt. 
 • ​De stad Sint-Niklaas legde een fietsstraat aan in de Westerstraat en een bijhorende oversteek in de voorrang naar de fietsroute langsheen het spoor. Zo kan de fietser op een veilige en comfortabele manier richting Gent fietsen. De provincie plaatse in juni 2018 bijkomend een fietstelpaal op die plaats. 

Initiatiefnemers

 • Stad Sint-Niklaas – Dienst Mobiliteit

Contact

Els De Deken

 • els.dedeken@sint-niklaas.be 

Jurgen Goeminne

 • jurgen.goeminne@sint-niklaas.be

Locatie

Fietsbrug over Vijfstraten

Driekoningen in Sint-Niklaas

Spoorweglaan in Sint-Niklaas

Westerstraat in Sint-Niklaas

Betrokken partijen

Fietsbrug

Om het proces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen werd er intensief met de rechtstreeks betrokkenen gepraat.

Project Driekoningen

AWV nam het initiatief om het project aan te pakken. Naast AWV waren ook de handelaars, scholen en de Fietsersbond nauw betrokken in het project.

Dubbelrichtingsfietspad

De uitvoering werd gedaan door AWV.

Fietsstraat

De fietsstraat werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met de Fietsersbond.

Evaluatie

Met de implementatie van de fietstelpaal houdt men de evoluties van de fietsers nauwlettend in het oog. Anderzijds functioneert de Fietsersbond als ‘voelsprieten’ op terrein.  

Het is te vroeg om nu reeds een evaluatie te maken, aangezien niet alle deelprojecten reeds gerealiseerd zijn. Niettemin kan er vastgesteld worden dat het concept van fietsstraat nog niet bij iedereen voldoende doorgesijpeld is. Dat blijkt uit de meldingen van fietsers. Daarom zette de stad actief in op communicatie en sensibilisering. Zo maakten ze een speciale folder rond fietsstraten op, een wederkerende rubriek in het stadsmagazine, een stuk voor de lokale tv-zender en een quiz op autovrije zondag. De stadswachten van Sint-Niklaas zijn daarom heel actief gebruikers van de fietsstraat gaan aanspreken (zowel automobilisten als fietsers). 

Investering

2016 – 2019

Fietsbrug

 • Aankoop pand en braakliggend perceel:  500 000 EUR
  • Aangekocht door de stad
 • Fietsinfrastructuur fietsbrug: subsidies vanuit het Fietsfonds

Project Driekoningen

 • Ten laste van Agentschap Wegen en Verkeer

Fietsstraat

 • Ten laste van Agentschap Wegen en Verkeer

Dit vind je zeker ook interessant

Dynamische verlichting op fietssnelwegen in Pelt en Beveren

Fietssnelweg Leuven-Brussel blijft populairste route in Vlaams-Brabant

Nieuws

Fietssnelweg F1 Antwerpen-Brussel stuk vollediger na vijf jaar werken