Publicatie CROW-Fietsberaad ‘Mengen fietsers en voetgangers?’


Samenvatting

In de publicatie van CROW-Fietsberaad ‘Mengen fietsers en voetgangers?’ staan voorlopige aanbevelingen om te bepalen of mengen van fietsers en voetgangers in een situatie wel of niet een optie is. Ook wordt aangegeven welke maatregelen die keuze kunnen ondersteunen.

Projectomschrijving

Op veel plaatsen maken fietsers en voetgangers gemengd gebruik van dezelfde ruimte. Vaak zijn dat winkelgebieden maar ook bijvoorbeeld in parken of op fietspaden waar geen voetpad aanwezig is. Maar kan dat mengen wel op een verantwoorde manier? Onder welke condities kunnen fietsers en voetgangers gemengd gebruik maken van straten, pleinen en paden zonder dat de veiligheid en het comfort voor beide groepen in het geding komt?

Veel gemeenten stimuleren dat er meer gefietst wordt door het realiseren van kwalitatief goede fietsroutes. Tegelijk staat in steeds meer gemeenten een goede verblijfskwaliteit voor voetgangers centraal. Daarbij komt het vaker voor dat de grenzen tussen de voetgangers- en fietsersdomeinen vervagen en de druk op de openbare ruimte door rijdende en geparkeerde fietsen toeneemt (naast andere ruimteclaims zoals terrassen en uitstallingen). Daarbij kan sprake zijn van tegengestelde belangen.

De keuze voor het al dan niet mengen van fietsers en voetgangers en de daaraan gekoppelde maatregelen, wordt beïnvloed door de gewenste positie van de fiets, het gewenste loop- en verblijfsklimaat, de mate van aanwezigheid van kwetsbare voetgangers en de voetgangersdrukte.

 • Stap 1: Bepaal de positie van fietsers
 • Stap 2: Bepaal de positie van voetgangers
 • Stap 3: Bepaal de meest geschikte mengsituatie
 • Stap 4: Bepaal de inrichting en andere maatregelen

Er zijn aanbevelingen beschreven voor het maken van de keuze of mengen van fietsers en voetgangers in een situatie wel of niet een optie is. De aanbevelingen kunnen worden gebruikt bij het maken van de keuze of mengen van fietsers en voetgangers verantwoord is en voor welke mengvorm het beste gekozen kan worden. Voor 5 verschillende situaties worden specifieke aanbevelingen gedaan:

 1. Eigen domein fiets, aparte voorzieningen voor voetgangers
 2. Fietspad, voetgangers permanent te gast
 3. Voetgangersgebied, fietsers permanent te gast
 4. Voetgangersgebied, venstertijden voor toelaten fietsers
 5. Domein voetgangers, fietsers verboden

Betrokken partijen

De publicatie is samengesteld door adviesbureau TRIDÉE in opdracht van CROW-Fietsberaad en in samenwerking met het platform Ruimte voor Lopen.
Bij de opstellen van de richtlijnen werden gemeenten betrokken vanuit zowel mobiliteit als openbare ruimte. Ook stadslogisitek en behartigers van belangen voor fietsers en voetgangers maakten onderdeel uit van de werkgroep. Er werden individuele interviews (telefonisch en digitaal) en discussiebijeenkomsten (fysiek en digitaal) met verschillende partijen georganiseerd.

Evaluatie

Beleidsmakers en ontwerpers gaven aan dat er behoefte is aan een afwegingskader waarmee onderbouwde afwegingen gemaakt kunnen worden over het al dan niet mengen van fietsers en voetgangers voor straten en gebieden. In de publicatie van CROW staan voorlopige aanbevelingen voor het maken van de keuze of mengen van fietsers en voetgangers in een situatie wel of niet een optie is. De aanbevelingen kunnen worden gebruikt bij het maken van de keuze of mengen van fietsers en voetgangers verantwoord is en voor welke mengvorm het beste gekozen kan worden. Maar uiteraard blijft het gezonde verstand altijd nodig. Het betreft een eerste versie. Dat wil zeggen dat de inhoud, waaronder het gepresenteerde stappenplan, gebaseerd is op de nu beschikbare inzichten. Ze worden de komende tijd in de praktijk getoetst en kunnen waar nodig worden bijgesteld.

Investering

2022

Initiatiefnemers

 • CROW-Fietsberaad
 • Platform Ruimte voor Lopen

Contact

Marjolein de Jong

 • TRIDÉE
 • marjolein@tridee.eu

Rapport Mengen fietsers en voetgangers?

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Publicatie ‘Ontwerp ruimte voor de fiets – Projecten/perspectieven’

Document

Brochure Leefbuurten: bouwen aan autoluwe, groene en gezonde ‘Leefbuurten’

Praktijk

Het profiel van de gebruiker van de speedpedelec