Publicatie ‘Ontwerp ruimte voor de fiets – Projecten/perspectieven’


In 2021 werkten Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen samen aan de vraag: goed ontwerpen voor de fiets, wat betekent dat? Hoe draagt een zorgvuldige vormgeving bij aan het slagen van een fietsproject? En hoe staan we ervoor in Vlaanderen?

Deze samenwerking resulteerde in de wedstrijd ‘Vlaamse Fietsinfrastructuur’, een studiedag ‘Ontwerp ruimte voor de fiets!’ met sprekers uit binnen-en buitenland en de bekendmaking van de wedstrijdwinnaar: Park Belle-Vue uit Leuven. Een project dat meer is dan een fietsproject, maar een integraal project voor nieuwe publieke ruimte met pionierswerk voor de vormgeving van de fietsstraat.

Deze publicatie toont de 10 inspirerende fietsprojecten die de jury selecteerde met plan en beeld, en belicht de ontwerpopgave vanuit verschillende perspectieven. Helle Søholt van Gehl Architects geeft een buitenlands perspectief, architect en stedenbouwkundige Stefan Bendiks bij Artgineering geeft een invalshoek als ontwerper, een beleidsperspectief met beschouwingen over de wedstrijd krijgen we van Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen en Koen Stuyven, architect bij Vectris. Wies Callens van de Fietsersbond geeft niet het minste perspectief, dat van de fietser. Een dubbelinterview met opdrachtgever en ontwerper biedt een blik achter de schermen van het prijswinnende project.

Fietsinfrastructuur aanleggen blijkt niet louter een mobiliteitsopgave, maar een integrale opgave tot het maken van publieke ruimte. Het boekje (120 blz) wil inspiratie bieden om van de geplande investeringen in fietsinfrastructuur in Vlaanderen meer dan ooit mooie, inclusieve publieke ruimte te maken, waar fietsen een beleving is.

Welke projecten komen aan bod?

Praktisch

Wil je een exemplaar ontvangen? Het boekje kan je gratis aanvragen, mits de betaling van de verzendkosten. Stuur een mailtje naar info@stadenarchitectuur.be met vermelding van je naam en adres. Je kan 5 euro verzendkosten overschrijven op het rekeningnummer BE60 7343 3308 4770 van Stad en Architectuur vzw.

Dit boekje is een uitgave van Stad en Architectuur, en kwam tot stand in samenwerking met Fietsberaad Vlaanderen. Met steun van de Vlaamse Overheid, de Stad Leuven en de Deense Ambassade. Gesponsord door Vectris, Vandersanden, Schréder, Ciril, Arch&Teco, Evolta & Greisch.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Publicatie CROW-Fietsberaad ‘Mengen fietsers en voetgangers?’

Document

Brochure Leefbuurten: bouwen aan autoluwe, groene en gezonde ‘Leefbuurten’