Nieuwe fietsparkings zorgen voor wachtruimte aan handelszaken (Covid-19)


Turnhout heeft verschillende maatregelen genomen om de 1,5 meter in het centrum beter te garanderen. De stad doet houdt extra toezicht op fietsparkeren om in voldoende vrije ruimte te voorzien. 

Een fietsstraat, een woonerf en voetgangers naar fietspad & fietsers naar de rijweg. Turnhout past slimme maatregelen toe die ook in andere steden en gemeenten hun bewijzen. De stad besteedt nu ook extra aandacht aan fietsparkeren om extra ruimte te creëren in coronatijden.  

Placeholder

Extra fietsparkings

In enkele smalle winkelstraten zorgt het fietsparkeren soms voor problemen met wachtende klanten. Op sommige plekken in Vlaanderen maken autoparkeerplaatsen ruimte voor fietsenstallingen. Turnhout was al vooruitstrevend met alternerend fietsparkeren op laad- en loszones in de belangrijke winkelstraat en voetgangerszone. Tussen 11.30 uur en 18 uur konden fietsers hun fiets stallen op de laad- en loszones in deze straat. 

Deze regeling wordt nu tijdelijk opgeschort omdat voetgangers en wachtende klanten te weinig ruimte hebben door de vele geparkeerde fietsen op de laad- en loszone. Het verlies aan fietsparkeerplaatsen wordt opgevangen met vier tijdelijke fietsenstallingen aan de rand van de Gasthuisstraat. 

Communicatie en handhaving

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe regeling nageleefd wordt, rekent de stad op een nauwe samenwerking tussen diensten mobiliteit, ondernemen en werk, communicatie, gemeenschapswachten en politie. 

  •        Het fietsparkeerverbod wordt aangeduid op borden en stickers in de hoeken van de laad– en loszones
  • Fietshangers wijzen eigenaars van fout gestalde fietsen op het verbod 
  •          Gemeenschapswachten en politie zijn aanwezig om mensen aan te spreken op het verbod en de juiste wandelrichting 
  •          Op zaterdag worden extra stewards ingezet om fietsers toe te leiden naar de extra stallingen, te wijzen op het verbod en te sensibiliseren om rechts te lopen 

Fietsers zijn het vaak nog niet gewend dat ze hun fiets niet zomaar overal mogen parkeren. Consequente communicatie én handhaving kunnen helpen om gedrag te veranderen. In Turnhout zullen fietsers alvast niet verder dan 200 meter moeten parkeren van hun favoriete handelszaak. Een kleine moeite met een groot effect op de leefbaarheid van de stad.  

Ten slotte garandeert de stad dat ook bussen het centrum nog steeds kunnen bereiken, al is dat soms via een alternatieve route. Op die manier zorgt ze voor de mensen die het vaak het moeilijkst hebben om zich te verplaatsen. 

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Nieuwe fietsenstalling mét verdieping aan autovrij schoolplein zet nog meer leerlingen op de fiets in Sint-Pietersinstituut Turnhout

Praktijk

Schoolstraat met autovrij schoolplein geeft boost aan fietsende lagereschoolkinderen in Sint-Pieterinstituut Turnhout

Nieuws

1 op 3 bus- en tramgebruikers stapt over op de fiets