Nieuwe fietsenstalling mét verdieping aan autovrij schoolplein zet nog meer leerlingen op de fiets in Sint-Pietersinstituut Turnhout


Het Sint-Pietersinstituut heeft een nieuwe fietsenstalling mét verdieping. Door de extra verdieping kunnen op een compacte oppervlakte meer fietsen gestald worden. Op vraag van de school zorgde Stad Turnhout ervoor dat het driehoekige pleintje aan de ingang van de fietsenstalling tijdens de schoolspits autovrij werd. Leerlingen kunnen dan veilig in- en uit rijden. De meeste leerlingen van het secundair kwamen al met de fiets naar school. Nu komen ook meer lagereschoolkinderen met de fiets.

Het Sint-Pietersinstituut in Turnhout heeft de ambitie om de meest klimaatvriendelijke school van de regio te worden. Het opnieuw aanleggen van de speelplaats en omgeving met maximale ontharding en vergroening passen volledig in die visie.

De bouw van een nieuwe fietsenstalling kadert binnen het globale masterplan voor de schoolomgeving. Op de speelplaats werden de oude fietsenstallingen verwijderd. Voor de locatie van de nieuwe fietsenstalling viel de keuze op een nog ongebruikte strook grond op de schoolsite, aangrenzend aan het driehoekig pleintje in de Hogestraat. Door de verplaatsing van de fietsenstallingen kon het pleintje mee in het concept van de nieuwe fietsenstalling worden opgenomen.

Bij het opmaken van het ontwerp bleek al vlug dat een fietsenstalling op het perceel nooit voldoende stallingscapaciteit zou opleveren. De architect van AGO-architectuur stelde daarom een fietsenstalling mét verdieping voor. Dat concept heeft als voordeel dat op een beperkte oppervlakte meer fietsen gestald kunnen worden. De nieuwe fietsenstalling heeft plaats voor ruim 1.000 compact gestalde fietsen. Op die manier is er evenveel stallingscapaciteit als voordien en blijft er op het schoolterrein extra ruimte over voor andere activiteiten.

Aan de fietsenstalling is ook een eigen fietshersteldienst gekoppeld. Als kinderen pech hebben onderweg naar school, moeten ze ’s avonds ook terug naar huis kunnen. Een klusjesman van de school zorgt ervoor dat kleine herstellingen worden uitgevoerd: ketting opleggen, lekke band, … De school heeft ook uitleenfietsen ter beschikking voor als fietsen niet op tijd hersteld zijn. En hele geruststelling voor ouders.

De nieuwe fietsenstalling komt uit op het driehoekige pleintje in de Hogestraat. Sinds de grote renovatiewerken is ook de ingang van de lagere school naar hier verschoven. Dat maakte het er ‘s morgens en ’s avonds extra druk.

Op vraag van de school voerde het stadsbestuur van Turnhout in de Hogestraat een schoolstraat in. Daardoor is de straat en het plein tijdens de schoolspitsuren autovrij. Gemotoriseerd verkeer wordt er dan geweerd. Tijdens die piekmomenten is er meer ruimte voor de in- en uitstroom van leerlingen, te voet of met de fiets. Het is er ook rustiger en aangenamer voor wachtende (groot)ouders die hun (klein)kinderen komen ophalen.

Betrokken partijen

De combinatie van de nieuwe fietsenstalling en de invoering van een schoolstraat in de Hogestraat  wierp duidelijk zijn vruchten af. De school had al veel fietsende leerlingen, bijna  90 procent. Het aantal fietsende leerlingen van het secundair is niet noemenswaardig toegenomen, wel dat van de leerlingen van de lagere school.

Uit de evaluatie van het proefproject Schoolstraat in de Hogestraat bleek dat 74% van de ondervraagden tevreden was met de schoolstraat. Veel respondenten gaven aan dat het veiliger en rustiger was in de schoolomgeving, zowel voor fietsers als voetgangers. Vooral ouders met kleine kinderen gaven aan dat ze sinds de invoering van de schoolstraat met een gerust hart samen met hun kinderen naar school fietsen, steppen, stappen, …

Dankzij de invoering van een schoolstraat is het pleintje aan de ingang van de fietsenstalling autovrij tijdens de schoolspits. Een effectieve heraanleg van het plein door de stad zou de verkeersstromen van voetgangers en fietsers nog beter kunnen regelen, volgens directeur Willem Janssens. Het pleintje zou dan nog meer de uitstraling hebben van een echt ‘autovrij schoolplein’.

Evaluatie

De school nam het initiatief voor de bouw van de fietsenstalling en coördineerde de werken. De bouw kadert binnen het globale masterplan voor de schoolomgeving. De bouwcoördinator van KOBArT vzw nam een groot deel van het werk op zich.

Voor het ontwerp van de fietsenstalling deed de school beroep op een architect van het bureau AGO-architectuur.

Stad Turnhout werd betrokken bij de invoering van een schoolstraat in de Hogestraat waardoor een autovrij schoolplein tijdens de schoolspitsuren werd gecreëerd voor de ingang van de nieuwe fietsenstalling.

Voor de aanplanting van inheems groen rond de fietsenstalling werd Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete ingeschakeld.

Investering

2018

 • Totale budget: € 580.000
 • Financiële partners:
  • Agion: 43 % wegens aftopping maximaal subsidiebedrag; verkorte procedure met 3 schoolnummers in het laatste traject zodat omgevingswerken in een verkorte procedure mogelijk waren.
 • Indeling budget:
  • 100 % voor fietsenstalling inclusief nieuwe verharding, automatische poort met videofoon en verlichting, exclusief aanplanting.

Initiatiefnemers

vzw KOBArT Sint-Pietersinstituut Turnhout

Basisschool en secundaire school (met ongeveer 1500 leerlingen)

Contact

William Janssens

 • Willem Janssens
 • KOBArT vzw
 • willem.janssens@kobart.be
 • 0486066852

Locatie

Turnhout

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

(Overdekte) fietsenstallingen in Lommel

De Fietsmaat

De Fietsmaat: pop-up fietsparkeren

Nieuws

“24u zone” fietsparkeren getest in Antwerpen-Berchem