Maatregelen bij heropstart van de scholen (COVID-19)


Fiets is ideaal om social distance te houden

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) helpt mee om de fiets te promoten als het ideale vervoermiddel nu de scholen weer openen. Net als de winkelkar in de supermarkt, zorgt de fiets automatisch voor fysieke afstand tussen leerlingen op weg naar school en terug. De fiets neemt minder ruimte in aan de schoolpoort. Zo helpen fietsers om de chaos van slecht geparkeerde auto’s, en daartussen manoeuvrerende fietsers en voetgangers te vermijden. Bovendien zorgt fietsen ervoor dat kinderen bewegen in open lucht.

Extra maatregelen en suggesties

Veel scholen zijn al een tijdje gestart met de ouders te informeren over het verloop van de heropstart. Andere maatregelen om de zaken vlot te laten verlopen zijn:

  • De gemeente vragen om extra ruimte aan de schoolpoort te voorzien en om politietoezicht te organiseren.
  • Enkelrichtingverkeer organiseren zodat fietsers direct naar de fietsenstalling worden geleid.
  • Extra fietsenstallingen creëren. Vb. op ruime speelplaatsen.
  • Voorrang geven aan fietspoolgroepen bij vertrek uit de school. (sinds 13 mei mag fietsen in groep tot 20 personen weer).
  • Schoolstraten

Een Schoolstraat kan mensen ook motiveren om de fiets te nemen. Een schoolstraat vermindert de verkeersdruk rond de school. De modelbeslissing kan je hier downloaden. Het advies, inclusief handleiding, voor de heropstart tijdens corona staat op www.paraatvoordeschoolstraat.be/covid19-heropstart-scholen

Uit een korte enquête tijdens het VSV-webinar bleek alvast dat 62% van de deelnemende scholen en gemeenten voorstander zijn van een schoolstraat tijdens en na de corona-maatregelen.

Toolbox Vlaamse overheid

Scholen kunnen in deze moeilijke heropstartfase een duwtje in de rug krijgen om voetgangers en fietsers de plaats te geven die ze nodig hebben. De Vlaamse Overheid (Minister Lydia Peeters) stelt daarom een nieuwe toolbox ‘duurzame mobiliteit’ voor. Zo kunnen scholen onder andere subsidies krijgen voor veiligere en aangepaste routes voor fietsers en voetgangers. Alle presentaties, informatie en modeldocumenten van de VSV-webinar zijn te raadplegen op www.verkeeropschool.be.

©www.paraatvoordeschoolstraat.be
©www.paraatvoordeschoolstraat.be

Dit vind je zeker ook interessant

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen

Praktijk

Borgerhout zet Vlaamse subsidies in voor veiligere schoolomgevingen

Praktijk

Zonhoven zet Vlaamse subsidies in voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes