Fietsvriendelijke Groene Boulevard door elimineren missing links (Hasselt)


Op de kleine ring in Hasselt, beter gekend als de Groene Boulevard, pakt de stad momenteel aan de binnenzijde (kant van het centrum) de missing links en onderbrekingen van de fiets- en wandelstroken aan.

In de jaren ’60 werd in Hasselt een autogerichte ringstructuur aangelegd met 2×2 rijstroken. De overige ruimte bood plaats voor parkeerstroken, een smal fietspad en een voetpad. Van 1997 tot 2000 werd de kleine ring van Hasselt omgevormd tot de Groene Boulevard, waar de leefbaarheid, de veiligheid en het groen centraal stonden naar het voorbeeld van de Ramblas.

Met dit revolutionaire idee verwezenlijkten de stad Hasselt, AWV en De Lijn meer ruimte voor de fietsers en voetgangers. Ze voerden onder andere dan al het ‘vierkant groen’ in. Daarnaast paste De Lijn zijn busnetwerk aan en werd gratis busvervoer binnen de stad ingevoerd. De plannen voor een eventuele derde ring rond Hasselt, konden door deze aanpassing worden opgeborgen.

De fietsveiligheid vergroten op de Groene Boulevard was een van de speerpunten in het Hasseltse fietsactieplan. Daarom pakt de stad Hasselt vanaf deze zomer samen met het AWV het fietscomfort en de veiligheid aan. De fiets- en wandelstrook wordt tegen volgend jaar vervolledigd over de volledige Groene Boulevard met een beige laag asfalt en fietsstraten worden met elkaar verbonden. Daarbij zal de fietser aan alle oversteekplaatsen voorrang hebben. Fietsers krijgen een mooie plaats op de Boulevard en zullen bijgevolg beter zichtbaar zijn voor het gemotoriseerd verkeer.

De eerste zones die de stad zal aanpakken, zijn ter hoogte van de bibliotheek en de Maastrichtersteenweg. Ten slotte wordt het project in 2019 afgerond met de heraanleg van de ventweg op het Kolonel Dusartplein en de herinrichting van de Blauwe Boulevard (kanaalzone).

Ontwerpplannen

Hasselt Groene Boulevard missing links
Hasselt Groene Boulevard missing links
Hasselt Groene Boulevard missing links
Onduidelijke huidige fietsroute

Initiatiefnemers

  • Stad Hasselt

Contact

Maarten De Schepper

Locatie

Groen Boulevard Hasselt (voor exacte locaties missing links; zie bijlage)

Betrokken partijen

Dit project wordt uitgevoerd door de stad Hasselt, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn.

De missing links en mogelijke oplossingen zijn samen met de fietsambassadeurs, een tiental mensen waaronder inwoners, in kaart gebracht.

Evaluatie

De Groene Boulevard kon alvast een van zijn belangrijkste doelstellingen behalen, namelijk minder ongevallen met fietsers aan de oversteekplaatsen. Er zijn echter wel nog enkele knelpunten. Zo blijft er veel verkeer op de Groene Boulevard, wat leidt tot doorstromingsproblemen. Daarnaast leeft de perceptie dat men zijn bestemming vaak sneller kan bereiken via de kleine ring dan langs de grote ring.

De doorstromingsproblemen worden aangepakt door de regeling van de verkeerslichten. De kleine ring vormt ook nog steeds een barrière tussen het centrum en de wijken. Die wil de stad ook de komende jaren nog aanpakken.

De grootste knelpunten ondervinden de fietsers en voetgangers. De fiets- en wandelstroken aan de binnenzijde van de Boulevard worden regelmatig onderbroken door ventwegen. Bijgevolg moeten ze er voorrang verlenen of obstakels ontwijken, waardoor ze van hun route moeten afwijken.

Op het fietspad aan de buitenzijde van de Groene Boulevard mag er slechts in één richting gefietst worden, in tegenwijzerzin. Aan de binnenzijde van de Boulevard is fietsverkeer in twee richtingen toegelaten. Maar door de momenteel vaak onduidelijke, onderbroken fiets- en wandelstroken rijden fietsers er op de buitenzijde nu ook in tegenrichting, wat dus niet mag. Ook aan het comfort van de kruisingen is nog werk omdat ze soms bestaan uit kasseien.

Investering

2018 – 2019

  • Totale kost wegwerken van de missing links: ongeveer 600 000 EUR
  • Financiële partners:
    • Stad Hasselt
    • AWV

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Federale regering lanceert BE CYCLIST

Praktijk

Sint-Niklaas sluit missing link in fietssnelwegennetwerk door centrum (Sint-Niklaas)

Nieuws

856.000 euro voor realisatie missing link F402 in Oost-Vlaanderen