Fietsstraten in Kalmthout


Samenvatting

In 2019 heeft Kalmthout een fietsstraat ingesteld in de Warandalei, René Willemenstraat, Frans Raatsstraat om het fietscomfort te verbeteren en de herkenbaarheid van fietsostrade F14 te verhogen. De uitvoering is sober: fietssymbolen en sergeanten om de 50 m en op bredere gedeeltes een grijze middenstrook van 50 cm. De fietsstraat wordt over het algemeen positief beoordeeld.

Projectomschrijving

Kalmthout telt ongeveer 20.000 inwoners en heeft een compacte kern die wordt doorkruist door de Fietsostrade F14 Antwerpen – Essen. Ook recreatieve fietsers en inwoners van Kalmthout gebruiken deze route. Op een gemiddelde dag passeren er tussen de 700 en 800 fietsers. De F14 in Kalmthout is vooral landbouwweg (F99c) of fietsweg (F99a). Fietsers hebben ruim baan en het tracé is makkelijk te vinden. Ten noorden van station Kalmthout (Warandalei, René Willemenstraat, Frans Raatsstraat) mengen fietsers met autoverkeer en zijn ze minder goed zichtbaar. Gemiddeld passeren er 80 (Warandelei) tot 450 (Frans Raatsstraat) vtg/etm. Fietsers ervaren hinder tijdens de ochtend- en avondspits en als de spooroverweg gesloten is. Door een bocht in het tracé moeten fietsers afslaan en is het vervolg van de fietsostrade niet logisch. Kalmthout koos voor een fietsstraat in de Warandalei, René Willemenstraat en Frans Raatsstraat.

Uitwerking fietsstraat

Er is gekozen voor een sober en duidelijk wegbeeld. Herkenbaarheid en fietscomfort staan centraal.
1. Rijweg in asfalt
2. Fietsstraat in de voorrang
3. Herkenbare wegmarkering en signalisatie
– Rijloper één richting minimaal 200 cm
– Grijze middenstrook 50 cm (rijbaan > 4,5 m breed)
– Fietssymbolen + sergeanten om de 50 m
– Bij elk kruispunt een ‘poort’ met bord B1, haaientanden en blauwe tekst ‘Fietsstraat’
4. Extra communicatie
– Bij toegang fietsstraat: verkeersbord met regels
– Bewonersbrief
– Infoblaadjes

Overwegingen

• De invoering van de fietsstraat is afgestemd op geplande asfalteringswerken.
• De grijze middenstrook van 50 cm breed ondersteunt de herkenbaarheid van de fietsstraat en wijkt af van witte midden markeringen om rijbanen te scheiden.
• Wegmarkering en signalisatie ondersteunen de aangepaste voorrang op het kruispunt René Willemenstraat – Frans Raatsstraat.
• Fietsstraatsymbolen bij de spoorweg zijn zo geplaatst dat automobilisten ze kunnen zien terwijl ze ook op andere zaken letten.
• Stopstrook bij spooroverweg is zo geplaats dat fietsen niet gehinderd worden door wachtende auto’s.

Betrokken partijen

De fietsstraat is opgenomen in het mobiliteitsplan van 2018, samen met een aantal andere fietsstraten die inmiddels zijn uitgevoerd. De omwonenden van de Warandalei, René Willemenstraat, Frans Raatsstraat hebben een bewonersbrief ontvangen. De gemeente heeft verder over de fietsstraat gecommuniceerd in het infoblaadje. Bij invoering van de fietsstraat in 2019 bleek op basis van ervaringen met andere fietsstraten, dat zowel automobilisten als fietsers vaak niet wisten niet hoe ze zich moesten gedragen. Daarom heeft de gemeente ingezet op extra communicatie langs de fietsstraat: er is een speciaal bord gemaakt met de spelregels.

Evaluatie

Fietsberaad Vlaanderen heeft tijdens de zomer van 2020 een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van 19 fietsstraten in Vlaanderen, waaronder deze fietsstraat. De evaluatie werd 385 keer ingevuld door zowel fietsers als automobilisten. De gemiddelde score van de 19 fietsstraten is 57%. Deze fietsstraat scoort met 66% beter.
De fietsstraat wordt over het algemeen gezien als een vlotte en aantrekkelijke route die comfortabel en veilig is. Vooral de situatie in de Frans Raatsstraat is voor velen een verbetering. Uit de commentaren komt naar voren dat fietsers zich door het verbeterde fietsklimaat beter durven mengen in het verkeer, ook als ze uit een zijstraat komen.

Ten opzichte van de andere onderzochte fietsstraten, zijn de ergernissen beperkt. Ze gaan vooral over ‘auto’s die fietsers voorbijsteken’, ‘snelheid autoverkeer’ en de ‘aangepaste voorrangsregeling’. Ook wordt aangegeven dat de regels voor een fietsstraat nog niet bekend genoeg zijn. Een enkeling stelt de fietsstraat zelf in vraag.

Investering

2019

  • Totale budget: € 10.000

Initiatiefnemers

  • Gemeente Kalmthout
  • Openbare werken – Afdeling Mobiliteit

Contact

Werner Torfs

  • 03/376 49 14
  • mobiliteit@kalmthout.be

Locatie

Kalmthout

Meer weten

  • Bekijk hier het webinar Fietsstraten en fietszones waar Kalmthout een toelichting heeft gegeven
  • Lees hier het rapport Fietsstraten en fietszones

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietsstraten in Europa: wat leren we uit de praktijk?

Nieuws

De opmars van fietsstraten in Vlaanderen: 221 gemeenten hebben een of meerdere fietsstraten

Nieuws

2 op 3 Vlaamse gemeenten heeft “fietsstraat”