Fietsen in een schoolomgeving

Met kleine ingrepen kunnen lokale besturen de schoolomgeving veiliger maken voor fietsverkeer. Het gaat er om niet enkel naar de directe omgeving van de school te kijken, maar naar de routes naar de school. Voldoende fietsenstallingen, zowel voor leerlingen, leerkachten als wachtende ouders, zijn een stimulans om met de fiets naar school te komen.

Fietsbeleid & monitoring in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid en monitoring in een schoolomgeving?

Volg als lokaal bestuur of als school het fietsgebruik op. Nieuwe doelstellingen en beleidsacties kan je vastleggen in een fietsbeleidsplan waarvan je de realisatie samen opvolgt. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid en monitoring in een schoolomgeving

Nieuws

Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel

Praktijk

Beleid fietsvriendelijke schoolomgevingen (Wevelgem)

Fietsinfrastructuur in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsinfrastructuur in een schoolomgeving?

Aangepaste fietsinfrastructuur zoals een schoolstraat, veilige oversteken en een autoluwe wijk kunnen de fietsveiligheid sterk verhogen. Dat overtuigt meer ouders om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur in een schoolomgeving

Nieuws

Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel

Fietsveiligheid in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsveiligheid in een schoolomgeving?

Veiligheid rond de school, maar ook op de routes naar school is erg belangrijk. Aangepaste infrastructuur, zoals autoluwe schoolstraten en een zone 30 kunnen daaraan bijdragen.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur in een schoolomgeving

Nieuws

Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel

Nieuws

Lydia Peeters investeert in veilige schoolroutes

Fietsen stimuleren in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsen stimuleren in een schoolomgeving?

Als school kan je leerlingen aanmoedigen om met de fiets naar school te komen door bijvoorbeeld een campagne op te zetten met al dan niet een beloningssysteem. Ook kan je als school personeelsleden stimuleren om de auto te laten staan en zo het goede voorbeeld te geven aan de leerlingen.

Dit moet je zeker lezen over fietsen stimuleren in een schoolomgeving

Nieuws

Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel

Praktijk

Kinderfietsdeelsystemen zorgen voor kwalitatieve kinderfiets op maat

Elektrische fietsen in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over elektrische fietsen in een schoolomgeving?

De elektrische fiets is allang niet meer enkel weggelegd voor ouderen. We zien hoe langer hoe meer jonge mensen er gebruik van maken. Bijgevolg is er goed beveiligde fietsstallingsinfrastructuur noodzakelijk. Ook personeelsleden van de school kunnen met de elektrische fiets naar het werk gaan.

Fietsparkeren in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren in een schoolomgeving?

Kinderen die naar school fietsen, moeten hun fiets goed en diefstalveilig kunnen stallen. Een goede fietsstalling voldoet daarom aan een aantal ontwerpeisen: veilig toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht. Afhankelijk van de locatie en de grootte van de stalling worden deze eisen gedetailleerder ingevuld.