Wegversmalling beveiligt fietsoversteek (Kontich)


Bij onderhoudswerken aan de Ooststatiestraat in opdracht van de gemeente Kontich, adviseerde de cel mobiliteit om een fietsoversteek met rijbaanversmalling aan te leggen. De versmalling heeft als doel om de kruising met de trage weg ter hoogte van de bushalte Hof Van Spruytlaan zichtbaar te maken voor autobestuurders, om het autoverkeer te vertragen en om de oversteek voor fietsers te beveiligen. De werken maakten deel uit van een groter aanbestedingsdossier en werden in 2014 uitgevoerd. Het is geen proefopstelling en maakt vast deel uit van de wegenis.

De Ooststatiestraat is een lokale weg type I (lokale verbindingsweg) en is geselecteerd als functionele fietsroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De straat slaat de verbinding tussen het centrum en het station van Kontich, waar ze aantakt op de fietsostrade Antwerpen – Mechelen. Er lopen ook verschillende buslijnen (130, 131, 132, 135 lijnen tussen Wilrijk/Boom – Kontich – Lier).

De fietsroute waar de oversteek op ligt maakt ook deel uit van het provinciaal fietsknooppuntennetwerk. De Ooststatiestraat werd in de nota verkeerscirculatieplan van de gemeente Kontich als ideale fietsverbinding tussen het centrum en het station genoemd (“De Ooststatiestraat moet dan ook maximaal gevrijwaard worden voor dat fietsverkeer.”p28 ).

Oversteekafstand voor fietsers verkorten en autoverkeer vertragen

Voor de ingreep waren er geen oversteekvoorzieningen aanwezig. Het doel van de rijbaanversmalling is tweeledig: het beveiligen van een fietsoversteek van een trage weg door de oversteekafstand te verkorten (rijbaanversmalling) en het autoverkeer te vertragen. Bovendien maakt de signalisatie en de markering de oversteek ook zichtbaarder.

Uiteindelijk koos de gemeente voor de huidige situatie, waarbij een rijbaanversmalling tot 4m60 werd voorgenomen. De maat van de versmalling werd genomen als het kruisen van twee personenwagens. Op deze manier is een voorrangsregeling met verkeersborden overbodig, maar wordt alsnog een snelheidsremmend effect bereikt zonder de doorstroming te verhinderen.

Om de oversteek comfortabel te maken voor fietsers werden de stoepranden vervangen door een schuin vlak. Daarvoor werd de ruimte voor 1 autoparkeerplaats ingenomen. In dezelfde aanbesteding voor onderhoudswerken werden ook op andere locaties een snelheidsminderende maatregelen genomen (vb voetpaduitstulping Montfortstraat).

​De onderhoudswerken, waar deze rijbaanversmalling deel van uitmaakt, zijn voltooid. Breder gezien maken deze wel deel uit van gefaseerde werken op de Ooststatiestraat. Zo worden de fiets- en voetpaden aangepakt in 2016 en worden in een latere fase op het wegsegment tussen de Kauwlei en het station de fietspaden ontdubbeld.

Kontich - wegversmalling situatie ervoor
Rijbaanversmalling fietsoversteek (situatie ervoor)
Rijbaanversmalling fietsoversteek Kontich
Rijbaanversmalling fietsoversteek (situatie erna)
Locatie fietsoversteek op fietsknooppuntennetwerk
Locatie fietsoversteek op bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Locatie fietsoversteek op bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Initiatiefnemers

  • Gemeente Kontich

Contact

Gwenda Van Woensel

  • Mobiliteitsambtenaar Gemeente Kontich
  • Ruimtelijke ontwikkeling – Cel Mobiliteit
  • 03 450 78 98
  • mobiliteit@kontich.be

Locatie

Ooststatiestraat ter hoogte van huisnummer 198 te Kontich

Betrokken partijen

Contact opnemen met de cel Mobiliteit bij grote werken door de Dienst openbare werken is in de loop der jaren een vaste gewoonte geworden. In het aanbestedingsdossier van de herasfaltering voor de Ooststatiestraat werd in overleg met het studiebureau verschillende scenario’s overwogen waarbij er rekening gehouden werd met ruimtelijke inpassing (locatie inritten huizen, bushalte).

Investering

2014

Totale kostprijs: 3 600 EUR*

*Doordat de rijbaanversmalling deel uitmaakte van grotere werken, viel de kost erg laag uit.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Ovonde verhoogt doorstroom en verkeersveiligheid (Maaseik)