Ovonde verhoogt doorstroom en verkeersveiligheid (Maaseik)

Dit project omvat de heraanleg van een druk en gevaarlijk kruispunt in Maaseik. Het nieuwe ontwerp is een ovonde (een ovale rotonde), wat de doorstroom en verkeersveiligheid verhoogt. Door aanliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen, verbetert de situatie voor de fietser duidelijk.

Het kruispunt Koning Boudewijnlaan (N78) – Koningin Fabiolalaan (N78) – Bleumerstraat – Sionstraat – Schillingsstraat – Maaseikerweg is één van de drukste en gevaarlijkste kruispunten van de stad Maaseik. De doorstroom voor de autogebruikers was niet optimaal en tijdens de spitsuren bevordert dit de veiligheid van de fietser niet. Deze doelgroep, de fietser, heeft daarom een belangrijk voordeel bij het ontwerp van het nieuwe kruispunt. Bovendien is dit kruispunt gelegen op een route van het fietsknooppuntennetwerk, waardoor de recreatieve fietsers deze doelgroep uitbreiden.

In januari 2012 werd gestart met de aanleg van een ovonde – een ovale rotonde. Deze ovonde heeft zes invalswegen waarbij de op – en afritten van de N78 telkens een aparte aansluiting hebben. De fietsers kunnen op een aanliggend fietspad rijden. De fietsers kruisen de ovonde dwars waarbij de fietser telkens maar één rijrichting en één rijvak moet oversteken.

Vier stappen

De aanleg van de ovonde gebeurde in vier grote stappen. De eerste drie maanden werden voorbereidende werken uitgevoerd. De daaropvolgende zes maanden werd de ovonde zelf aangelegd. De derde fase omvat werken buiten de ovonde en nam 4 maanden in beslag. Sinds het begin van deze fase werd het verkeer al via de ovonde geleid, wat de verkeershinder deed afnemen. Ten slotte werd in de laatste fase gewerkt aan de heraanleg van de oprit van de Pater Sangersbrug. Dit nam circa 14 nachten in beslag.

Initiatiefnemers

  • Gemeente Maaseik
  • MOW

Contact

Peter Stulens

Locatie

Kruispunt is ter hoogte van de Maasbrug (ook bekend als Pater Sangersbrug) te Maaseik

Betrokken partijen

De aanleg van de ovonde is een beslissing van de overheidsdiensten (stad Maaseik, provincie Limburg).
De aanbestedende overheid is het Agentschap wegen en verkeer Limburg.

Evaluatie

Exacte cijfers over de impact op het aantal verkeersongevallen zijn nog niet bekend. Maar tussen 2010 en 2012 kon men op de N78 een daling zien van het aantal ongevallen. En net voor en tijdens deze periode werden een aantal infrastructurele werken uitgevoerd, dus kan men besluiten dat deze werken een impact hebben op de afname van het aantal slachtoffers.

Investering

2012 – 2013

  • Totale budget: 2 300 000 EUR
  • Financiële partners
    • Vlaamse Gemeenschap (Administratie Wegen en Verkeer Limburg): 2/3 van het budget
    •  De gemeente Maaseik: 1/5 van het budget
    • Infrax (voor de rioleringswerken): 2/15 van het budget

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

De fiets: een bron van blijheid?

Nieuws

Automobilisten rijden dichter tegen fietsers mét helm

Praktijk

ANPR-camera’s zorgen voor minder sluipverkeer (Kortenberg)