Stappen en trappen in woonerven (COVID-19)


Meer ruimte voor stappers en trappers

Fiets-en voetpaden zijn vaak erg smal. Dat valt extra op nu we met z’n allen overal 1,5 meter ‘social distance’ moeten houden. Zeker in stadskernen is het moeilijk om afstand te houden. In dat geval kan je de ruimte herverdelen door ze om te dopen tot een ‘woonerf’.

Wat is een woonerf?

In een woonerf mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Auto’s mogen er maximaal 20 km/u rijden. Bovendien is het parkeren er strikter gereglementeerd, door middel van parkeervakken en/of borden. Regels over het verkeer in woonerven vind je hier.

Stadskernen worden woonerven

Een groot deel van de Brusselse gemeenten installeerden woonerven als tijdelijke maatregel om voetgangers en fietsers meer beweegruimte te geven. De nood aan extra ruimte is er groot. Zo ook langs de vijvers van Elsene, dat reeds in pre-coronatijden een trekpleister was voor zachte weggebruikers. De straat is er gedeeltelijk autovrij en autoluw en de parkeerstrook aan één kant van de weg werd onderdeel van de vrije ruimte. De nieuwe situatie staat duideijk aangeduid met verkeersborden.

Wandelaars, fietsers, joggers, skaters … nemen de gewonnen ruimte met veel plezier en overtuiging in gebruik. De Vijfhoek, de straten binnen de Kleine Ring, Schaarbeek, Kuregem en verschillende andere Brusselse gemeenten volgen dit voorbeeld.

In Vlaanderen

Ook buiten de hoofdstad duiken woonerven op om tegemoet te komen aan de veiligheidseisen en noden in tijden van corona.
Gent bijvoorbeeld gaat momenteel na of delen van de stad omgevormd kunnen worden tot woonerf om de veiligheid te garanderen.
Herentals maakt dan weer een woonerf van zijn winkelgebied met het oog op de heropening van de winkels volgende week. Zo kunnen de voetgangers de hele breedte van de straat gebruiken. Verder worden enkele straten enkelrichting voor auto’s en creëert de stad extra fietsenstallingen om fietsen aan te moedigen.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Gent, Dilsen-Stokkem en Boechout zijn fietsgemeentes van 2024

Praktijk

Succesvol pilootproject in Gent: vierkant groen draagt bij aan verhoogde verkeersveiligheid

Nieuws

Stad Gent screent op paaltjes