Fietsschool biedt volwassenen de kans om te leren fietsen (Leuven)


Fietsschool Leuven is opgestart in 2012. Het is een initiatief van Mobiel 21 en Stad Leuven. De kerntaak van de fietsschool is de organisatie van fietslessen voor volwassenen. Kunnen fietsen is immers niet voor iedereen vanzelfsprekend. De fietsschool speelt al jaren in op de groeiende vraag naar fietslessen vanuit diverse doelgroepen, zoals nieuwkomers, mensen in armoede, ouderen die terug willen fietsen, middelbare scholieren via OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen), … Mobiel 21 is overtuigd van de emanciperende, versterkende en integrerende kracht van fietslessen. Fietsen verandert levens.

Toegang hebben tot mobiliteit is niet vanzelfsprekend. De ernst van de bereikbaarheidsproblematiek neemt toe naarmate mensen (kans)armer zijn. Mobiliteit is vaak een rode draad doorheen het hele armoedeverhaal. Mensen geraken niet op het werk, op school, stageplaats, in het ziekenhuis, bij familie, … en kunnen daardoor niet optimaal participeren aan de samenleving.

De fiets is een ideaal verplaatsingsmiddel voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Fietsen is goedkoop, praktisch en maakt actief deelnemen aan de maatschappij mogelijk. Mensen leren fietsen is preventief werken aan de valkuil van vervoersarmoede. Kortom, fietsen biedt kansen en maakt mensen gelukkig. Bekijk het filmpje van Amina.

Een lessenreeks voor volwassenen bestaat uit vijftien lessen. De meeste deelnemers kunnen aan het einde van een lessenreeks technisch fietsen. In een lessenreeks zitten drie belangrijke onderdelen: leren fietsen (fietsvaardigheden), straatgewenning (fietsen in het verkeer) en verkeersinzicht (verkeersvaardigheden, wegcode). Het opleidingsjaar telt minimum vier lessenreeksen voor volwassenen, twee reeksen voor studenten en twee reeksen in een korter lestraject voor jongeren via de OKAN-scholen. De lessen starten in februari en stoppen in november.

Maatwerk

De doelstelling om een fietslessenaanbod te organiseren waaraan iedereen kan deelnemen, betekent werken op maat. Voor de ene persoon mag het tempo een beetje trager zijn, voor de andere moet het sneller gaan of is een taalarm aanbod belangrijk. Daarom zijn de trainingen qua inhoud en methoden sterk gedifferentieerd. Fietsschool Leuven wil altijd een zo gepast mogelijk antwoord geven op de leerbehoeften van de cursisten, ongeacht hun fietsvaardigheidsniveau.

Dat maatwerk vraagt vele helpende handen. Mobiel 21 kiest ervoor om vrijwilligers op te leiden en in te schakelen om de professionele trainers van de fietsschool te ondersteunen zodat elke cursist de coaching krijgt die hij/zij nodig heeft.

De stijgende vraag naar fietslessen overstijgt momenteel het aanbod. Vandaar een lange wachtlijst. Voor Mobiel 21 een reden om er nog harder voor te gaan… samen met de enthousiaste ploeg vrijwilligers en trouwe partners.

Ook na de fietslessen blijft ondersteuning van de cursisten belangrijk, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een betaalbare en degelijke fiets. Zonder fiets, blijven ex-cursisten immers niet fietsen en is hun mobiliteitsprobleem niet opgelost. Er was nood aan een natraject.

Bistro Vélo is de oplossing. Een gezellige ontmoetingsplek op het kantoor van Mobiel 21 waar verdere opvolging van (ex-)cursisten mogelijk is, bijvoorbeeld door coaching bij de aankoop van een fiets of door een extra theoretische of praktische opleiding. Bistro Vélo biedt een informeel kader dat verbinding tussen mensen genereert die dezelfde noden hebben en van elkaar kunnen leren.

Door een langdurige relatie met de cursisten op te bouwen, kunnen we hen consequenter opvolgen en inspelen op hun vragen. Mobiel 21 krijgt daardoor een beter zicht op de impact van het fietsen op hun leven.

Fietsschool Leuven: lesgever geeft fietsles aan volw

Initiatiefnemers

  • Stad Leuven – afdeling Diversiteit en Gelijke Kansen
  • Mobiel 21

Contact

Ine Bosmans

Locatie

Fietsschool Leuven, Diestsesteenweg 102, 3010 Kessel-Lo

Betrokken partijen

Fietsschool Leuven is een initiatief van Mobiel 21 in samenwerking met Stad Leuven, KU Leuven, CBE Open School, Fietsersbond, VELO en Politie Leuven. Al deze partners erkennen het belang van de Fietsschool en dragen hun steentje bij, hetzij door kandidaat cursisten toe te leiden naar het cursusaanbod, hetzij door financiële en/of logistieke ondersteuning te verlenen.

Evaluatie

Wat begon als een kleinschalig project, groeide uit tot een vaste waarde in het Leuvense opleidingsaanbod. In de periode van 2012 t.e.m. 2017 leerden 485 mensen fietsen in de Leuvense fietsschool. Er werden in totaal 1.152 uren opleiding gegeven door 3 professionals ondersteund door meer dan 25 vrijwilligers.
Het Fietsschoolteam ondersteunde daarnaast ook de uitbouw van nieuwe fietsscholen, in Genk en Beringen, en kleinschaligere fietsinitiatieven, in Grimbergen, Asse, Molenbeek, Tienen, Rijmenam, Putte, …

Lokale overheden en organisaties die zelf fietslessen willen aanbieden, kunnen rekenen op de deskundige ondersteuning van Mobiel 21. En dat zowel bij de opstart, tijdens het verloop, bij de opleiding van fietsdocenten of vrijwilligers en bij het opzetten van een natraject.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van Mobiel 21.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

#fietsvrij zamelt fietsen in voor vluchtelingen

Praktijk

De Fietsschool leert volwassenen fietsen