Circulatieplan geeft meer ruimte aan fietsers (Gent)

Het circulatieplan weert doorgaand verkeer uit de binnenstad door op zeven cruciale punten de autoverkeersstroom te knippen. Dat zorgt voor meer fietscomfort, voor nieuwe mogelijkheden voor extra fietsinfrastructuur en een algemene verbetering van de leefbaarheid in de binnenstad. De hoeveelheid autoverkeer in het centrum is sterk gedaald waardoor de fietsers een groter deel van de publieke ruimte krijgen. De ambitie van het huidig stadsbestuur is om in de toekomst het doorgaand verkeer ook in de randgemeenten te weren via knippen, circulatiewijzigingen en autovrije gebieden.

Het Mobiliteitsplan Gent (2015) vormde de basis voor het ‘Circulatieplan Binnenstad Gent’. De analyse van mobiliteit in de stad leerde enerzijds dat er een exponentiële groei was in vervoersbewegingen, zowel naar fiets als auto en dat dit zeker in het gebied binnen de R40 leidde tot:

 • Dalende verkeersleefbaarheid (te hoge intensiteiten van gemotoriseerd verkeer in woonstraten, slechte luchtkwaliteit en te veel verkeerslawaai);
 • verhoogde verkeersonveiligheid (steeds meer conflicten tussen fiets en auto);
 • dalende bereikbaarheid (openbaar vervoer mee in de file, fiets te weinig ruimte in historisch stadsweefsel, hoge congestie…);
 • dalende verblijfskwaliteit in de publieke ruimte;
 • te klein voetgangersgebied (steeds meer voetgangers op te smalle voetpaden of op de rijloper aan de randen van het voetgangersgebied).​

De algemene doelstelling van het Mobiliteitsplan Gent was bijgevolg om een modal shift te bekomen naar meer duurzame vervoerswijzen die de benoemde negatieve effecten significant konden verminderen.

Zeven zones door zeven knippen

Uit metingen bleek dat 40% van het verkeer binnen de R40 doorgaand verkeer is. Om dat verkeer te weren, deelde stad Gent de binnenstad op in zeven zones via zeven knippen. Deze knippen zijn te herkennen aan de rood geverfde lijnen op de straat, eventueel paaltjes en de gezellige inrichting met bloembakken en bankjes. De knippen zijn uitgerust met nummerplaatherkenningscamera’s. Voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, hulpdiensten, zorgverleners enz. kunnen vrij de knippen door. Op deze manier worden auto’s zonder vergunning gedwongen de R40 te gebruiken en de binnenstad alleen in te rijden indien ze daar moeten zijn.

Naast de knippen nam de stad nog andere maatregelen: de circulatie in bepaalde straten aanpassen, voetgangersgebied met 150% vergroten, P+R’s uitbouwen, wandelbusjes enz. Om fietsers veilig de R40 over te loodsen, zet Gent nu en in de toekomst stevig in op fietspoorten (voornamelijk fietsonderdoorgangen). Ook de omgeving rond deze fietspoorten worden fietsveiliger gemaakt door er bijvoorbeeld fietsstraten in te richten.

Gent Circulatieplan

Betrokken partijen

Dit plan wordt gecoördineerd door het Mobiliteitsbedrijf in nauwe samenwerking met het kabinet van de schepen van mobiliteit. De uitvoering van het plan gebeurde door de dienst Wegen van stad Gent. Ook het AWV, Transport & Mobility Leuven en de burgers, via een burgerkabinet, spelen een rol binnen het circulatieplan.

Evaluatie

Een jaar na de invoering merkte de stad al heel wat positieve effecten op:

 • Er zijn een kwart meer fietsers dan voor de invoering van het circulatieplan.
 • De files in de binnenstad zijn fors afgenomen en de gevreesde verkeersdruk op de R40 blijft relatief beperkt.
 • Op 22 plaatsen is de luchtkwaliteit verbeterd.
 • Het aantal verkeersongevallen is met een derde gedaald.
 • Het doorgaand verkeer is sterk afgenomen.
 • Het openbaar vervoer rijdt stipter en vlotter.
 • Het aantal auto’s in de binnenstad is met 12% gedaald.
 • Het aantal openbaar vervoergebruikers is met 9% gestegen.

Er zijn wel nog een aantal pijnpunten die de stad in de toekomst nog gaat bijsturen. De dertien aanpassingen​ die zullen gebeuren, vind je terug op de website van de stad Gent.

Investering

4 miljoen EUR

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietsgebruik van en naar Gent met 60% toegenomen

Praktijk

Autoluwe en bereikbare binnenstad

Praktijk

Circulatiemaatregelen zorgen voor meer ruimte voor fiets (Sint-Gillis-bij-Dendermonde)