Circulatiemaatregelen zorgen voor meer ruimte voor fiets (Sint-Gillis-bij-Dendermonde)

​In de meest verstedelijkte deelgemeente van Dendermonde, Sint-Gillis-bij-Dendermonde, werd in 2017 een circulatieplan ingevoerd. Dat plan had tot doel om de meest kritieke verkeersproblemen weg te werken. De deelgemeente kampte namelijk met veel sluipverkeer, een hoge parkeerdruk en slechts een beperkte plaats voor kwalitatieve fietsinfrastructuur. Dankzij verschillende circulatiemaatregelen zoals beperkt eenrichtingsverkeer, een grote zone 30, verkeersknippen en een fietsstraat, krijgt de fietser meer ruimte in het straatbeeld en verhoogt de veiligheid en de leefbaarheid. Die maatregelen lieten ook toe om de wegencategorisering wat beter af te dwingen bij de weggebruikers, zodat het doorgaand verkeer minder of niet meer doorheen verblijfsgebied rijdt.

In een proefopstelling voerde de stad Dendermonde vanaf 1 juli 2017 tot 5 januari 2018 een tiental circulatiemaatregelen in. De eerste circulatiemaatregel was een lus van beperkt eenrichtingsstraten waarbij het autoverkeer in tegenwijzerzin rijdt om de veiligheid in de schoolomgevingen te vergroten. Daarnaast lanceerde de stad in een aantal straten buiten de lus ook het beperkt eenrichtingsverkeer en voerde verschillende knippen door.

De belangrijkste maatregel naast de lus was de invoering van een zone 30 in een uitgebreid deel van Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Dendermonde voerde een zone 30 in op wijkniveau waarbij ze in elke wijk een ontsluitingsweg uitkoos waar 50km/u geldt.

Als laatste maatregel vormde de stad een straat, die gelegen was op het lokaal functioneel fietsroutenetwerk om tot fietsstraat. Voor de proefopstelling hield Dendermonde eerst een nulmeting om daarna de resultaten te kunnen evalueren.

Meer info over het circulatieplan vind je terug op de website van de stad Dendermonde.

Circulatiemaatregel eenrichtingsstraat Jozef Van Bogaertstraat Sint-Gillis-Bij-Dendermonde

Initiatiefnemers

  • Dienst Mobiliteit stad Dendermonde

Contact

Karel Brits

Locatie

Sint-Gillis-bij-Dendermonde

Evaluatie

Tijdens de proefopstelling hield de stad eind september/begin oktober evaluatietellingen. Daarbij keek ze hoe het verkeer zich aangepast had aan de nieuwe situatie. De doelstellingen, namelijk minder sluipverkeer, minder auto’s en meer functioneel fietsgebruik, werden behaald.

De stad onderzocht daarnaast het aantal ongevallen en bijna-ongevallen, maar de periode van de proefopstelling was te kort om concrete conclusies te kunnen trekken. Dendermonde veronderstelt wel uit het eerste onderzoek dat de circulatiemaatregelen ook op dat vlak een positieve impact op hebben.

Daarnaast hield de stad een bevraging bij de inwoners. De helft van de inwoners gaf aan dat de verkeersveiligheid verbeterd is. Voornamelijk de mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, gaven aan dat het nu ook aangenamer fietsen is. De fietsstraat is de maatregel die de mensen zeker willen behouden, maar de uitgebreide zone 30 hadden ze liever niet zien komen.

Na de verschillende evaluatiemomenten besloot de stad om twee maatregelen terug te draaien en om de zone 30 licht te wijzigen. De volledige lus van eenrichtingsstraten en een knip weerhield Dendermonde niet. De definitieve maatregelen vanaf 6 januari 2018 zijn uiteindelijk het eenrichtingsverkeer in een aantal straten, de fietsstraat en de zone 30. Die beslissing stelde de stad Dendermonde ook voor op een infomoment voor de bevolking. Voorlopig werden nog geen nieuwe evaluaties van de definitieve maatregelen uitgevoerd.

In de bijlage vind je meer informatie terug over de definitieve circulatiemaatregelen en de bijhorende begeleidende maatregelen.

Investering

2017 – 2018

  • Signalisatie en logo’s: 41 514,72 EUR (een deel van de signalisatie wordt nu hergebruikt of staat in stock)
  • Evaluatie, bevraging en tellingen: 42 809,75 EUR

Deze kosten zijn exclusief personeelskosten en de begeleidende maatregelen die nog voorzien worden in 2018. Daarvan is het merendeel reeds begroot is binnen de aannemer wegmarkeringen (vaste kost) en de aannemer op afroep voor kleine ingrepen (voetpaduitstulpingen).

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietsgebruik van en naar Gent met 60% toegenomen

Praktijk

Autoluwe en bereikbare binnenstad

Praktijk

Kongostraat, een lange geschiedenis van de autoluwe wijk Stokt (Turnhout)