Buurt Meirstraat kiest voor definitieve verkeersfilter (Turnhout)

De stad Turnhout besliste om de Begijnendreef heraan te leggen. Tijdens de uitvoering van de werken was er plots meer verkeer in de Meirstraat. Bewoners van deze straat schrokken hiervan en vroegen aan het stadsbestuur om gedurende de werken de straat af te sluiten ter hoogte van Begijnendreef. Dit bleek zo goed mee te vallen dat ze het bestuur konden overtuigen om het permanent afgesloten te houden. Na de werken aan Begijnendreef, bleven de betonnen obstakels gewoon staan.

Goede ‘Fix the Mix’-praktijk

Het project bevat verschillende eigenschappen van een MIX-wijk. De wijk werd autoluw en is leesbaar fietsbaar. Ze verbindt bestaande fietsnetwerken.  Twee aspecten maken deze case bijzonder. Ten eerste was het initieel een tijdelijke maatregel naar aanleiding van werken. Ten tweede kwam het initiatief van de bewoners die een buurtenquête organiseerden om de maatregel permanent in te voeren.

Projectomschrijving

De Meirstraat ligt net ten noorden van het centrum van de stad, vlakbij het Begijnhof. De Meirstraat komt langs één zijde uit op Begijnendreef en loopt er deels parallel mee. Wegenwerken in de Begijnendreef zorgden voor meer verkeer door de Meirstraat. Op vraag van de bewoners plaatste de stad betonnen obstakels aan het begin van de straat. De Meirstraat bleef bereikbaar, langs een andere route.

Initieel was het de bedoeling dat deze na het einde van de werken terug weggehaald zouden worden. Het afsluiten zorgde echter voor een wijziging in de houding van de bewoners. Het beperkt omrijden (in sommige gevallen) woog niet op tegen de winst op het vlak van verblijfskwaliteit. Ze ervoeren de meerwaarde van minder lawaai, een betere oversteekbaarheid en een aangenamer fietsklimaat. Twee bewoners trokken van deur tot deur om een petitie op te starten om de afsluiting te behouden na de werken.

Door dit draagvlak was het niet moeilijk om het bestuur te overtuigen om op hun voorstel in te gaan. Het afsluiten van de Meirstraat ter hoogte van de Begijnendreef heeft ook een bijkomend voordeel.  Aan de overzijde van de Begijnendreef is er een park. Fietsers en voetgangers die de Begijnendreef willen kruisen, hoeven immers geen rekening meer te houden met in- en uitrijdend verkeer van Meirstraat. Het maakt het kruispunt overzichtelijker en verkeersveiliger en creëert een aangename fietsas door de wijk.

Initiatiefnemers

  • Bewoners buurt Meirstraat
  • Stad Turnhout

Contact

Hugo Meeus

Locatie

Meirstraat te Turnhout

Betrokken partijen

Het proces werd in gang getrokken door de bewoners zelf. De werken in de Begijnendreef zorgden voor grote hinder in de Meirstraat. Hiermee stapten ze naar het stadsbestuur. Naarmate het einde van de werken in zicht kwam, waren het opnieuw de bewoners die het initiatief namen. De stad was makkelijk te overtuigen door argumenten en het draagvlak.

Evaluatie

De evaluatie gebeurde impliciet aan de hand van de petitie. De bewoners zijn erg tevreden met de maatregel, die eerst een tijdelijk en nu een permanent karakter kreeg.

Investering

Uitvoeringstermijn: 1 dag

Jaar van realisatie: 2018

Budget uitvoering werken (excl. BTW): +/- 1 000 EUR

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Gemeente Pelt heeft ambitie om het concept Mix-wijk te realiseren

Praktijk

De Clementwijk² in Sint-Niklaas: ontvlochten wijk, vanaf de tekentafel tot de uitvoering

Praktijk

Essen – Heuvelplein wordt ontmoetingsplein. Nu reeds autoluw.