Fietsen op landbouwwegen

Landbouwwegen hebben veel potentieel om aangename fietsroutes te vormen. Ook voor elektrische fietsers zijn ze ideaal door de ruimte die landbouwwegen bieden. Wel is het belangrijk om sluipverkeer te beperken en snelheden van gemotoriseerd verkeer aan te passen om zo de fietsveiligheid te verhogen.

Fietsbeleid & monitoring op landbouwwegen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid en monitoring op landbouwwegen?

Ook op landbouwwegen moet je als lokaal bestuur het fietsverkeer opvolgen. Leg doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid en monitoring op landbouwwegen

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Praktijk

Fietsers en landbouwverkeer (Zeeland)

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen

Fietsinfrastructuur op landbouwwegen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsinfrastructuur op landbouwwegen?

Op landbouwwegen is het minder aangewezen om fietspaden te leggen. Het is vooral belangrijk om sluipverkeer te beperken. Dat kan je doen aan de hand van circulatieplannen en strategische knips, zoals fietsvriendelijke tractorsluizen.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur op landbouwwegen

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Praktijk

Fietstunnel permanent afgesloten voor auto’s (Wetteren)

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen

Fietsveiligheid op landbouwwegen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsveiligheid op landbouwwegen?

De fietsveiligheid komt op landbouwwegen vaak in het gedrang doordat ze populair zijn als sluipwegen. Daarnaast rijdt gemotoriseerd verkeer er vaak aan een hoge snelheid door. Dat kan vermeden worden door bijvoorbeeld circulatieplannen en fietsvriendelijke tractorsluizen.

Dit moet je zeker lezen over fietsveiligheid op landbouwwegen

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Praktijk

Fietsers en landbouwverkeer (Zeeland)

Praktijk

Fietstunnel permanent afgesloten voor auto’s (Wetteren)

Fietsen stimuleren op landbouwwegen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsen stimuleren op landbouwwegen?

Fietsen stimuleren op landbouwwegen kan je voornamelijk doen door de omstandigheden er aan te passen. Pak sluipverkeer en hoge snelheden aan. Zo is het aangenamer en veiliger fietsen.

Dit moet je zeker lezen over fietsen stimuleren op landbouwwegen

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen

Elektrische fietsen op landbouwwegen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over elektrische fietsen op landbouwwegen?

Landbouwwegen zijn ideaal voor elektrische fietsen en speed pedelecs. Ze bieden namelijk veel ruimte, waardoor elektrische fietsers vlot kunnen doorrijden.

Dit moet je zeker lezen over elektrische fietsen op landbouwwegen

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen