Aantal fietsers in Brussel afgelopen vijf jaar verdubbeld

Het aantal fietsers in Brussel is de voorbije vijf jaar verdubbeld. In 2018 groeide het aantal met 16 procent tegenover 2017. Op de Wetstraat en aan Merode en de Vlaamsepoort worden het meeste fietsers geteld. Dat blijkt uit cijfers van Pro Velo, het kenniscentrum van de fiets dat elk jaar vier tellingen uitvoert op 26 punten.

Nederlandse test alle fietsers groen geslaagd

De proef met ‘alle fietsers tegelijk groen’ op een Rotterdams kruispunt is geslaagd. Vele fietsers maken gebruik van de mogelijkheid om schuin over te steken. De gemeente gaat later dit jaar de maatregel op meer kruispunten invoeren. Alle Fietsers Tegelijkertijd Groen (AFTG) is een manier om een fietsvriendelijke verkeerslichtenregeling te bereiken...