Leidraad fietsdiefstal


De Federale Overheid heeft in 2014 een vademecum gepubliceerd ter preventie van fietsdiefstal. De leidraad richt zich vooral tot (lokale) overheden, namelijk gemeenten. Naast aanbevelingen op verschillende terreinen en niveaus, kan je er meerdere praktijkvoorbeelden in terugvinden.

Jaarlijks registreert de Federale Politie alleen al meer dan 36 000 fietsdiefstallen. Er zijn er echter zeker meer, aangezien minder dan de helft van de bestolen fietsers effectief aangifte van diefstal doet. Dat is het uitgangspunt van het vademecum dat de Federale Overheid in 2014 heeft gepubliceerd ter preventie van fietsdiefstal.

De leidraad richt zich vooral tot (lagere) overheden, met gemeenten. Daarnaast besteedt het ook uitgebreid aandacht aan de preventie van fietsdiefstallen in verschillende, ook particuliere omgevingen; bij individuele gebouwen, attractiepolen als bedrijven, scholen en evenementen, bij het openbaar vervoer en bij parkings. Gemeenten kunnen immers het preventiebeleid doorgeven aan- of toepassen op zulke locaties.

De leidraad geeft aanbevelingen op verschillende terreinen en niveaus:

  • Projectmanagement: hoe een beleid en een actieplan tegen fietsdiefstal uitwerken in samenwerking met de betrokken actoren in de gemeente? Hoe realiseren en evalueren?
  • De realisatie van de nodige infrastructuur: waar en hoe inplanten, hoeveel stallingen, welke parkeersystemen, hoe onderhouden…;
  • Betrekken, informeren en sensibiliseren van de fietser: advies over parkeren en fietssloten, aankoop van een tweedehandsfiets, aangifte van diefstal, graveren van de fiets
  • Handhaving aan de hand van ‘lokfietsen’, camera’s, een aanpak voor ‘achtergelaten fietsen.

Ten slotte geeft het nog enkele inspirerende praktijkvoorbeelden mee van onder andere de gemeenten Boom, Brugge en Gent.

Betrokken partijen

De publicatie is tot stand gekomen met de medewerking van fietsersverenigingen en overheden die goede praktijken hebben toegevoegd.

Initiatiefnemer

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Documentatiecentrum

Waterloolaan 76, 1000 Brussel, infodoc@ibz.fgov.be

Contact

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Documentatiecentrum
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
infodoc@ibz.fgov.be

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Lokfiets binnenkort opnieuw mogelijk in strijd tegen fietsdiefstal