Fietsberaad adviseert departement MOW over subsidiekader


Op vraag van het Departement MOW maakte Fietsberaad Vlaanderen in 2020 een advies op over de subsidiëring in het fietsbeleid. Het rapport dat u hieronder vindt is een aanbeveling om het subsidiebeleid voor stimulering van het fietsverkeer bij te sturen. Het is ook uitvoerig doorgesproken met stakeholders.

Het rapport stelt een tweesporen-aanpak voor: IMPACT-subsidies en TRIGGER-subsidies.
IMPACT-subsidies willen investeringen bundelen in de meest kansrijke gebieden en routes. Het gaat doorgaans over grote investeringen. TRIGGER-subsidies willen daadwerkelijk snel realiseerbare projecten een beslissende duw in de rug geven. Het investeringsbedrag is doorgaans kleiner (maar uitzonderingen zijn mogelijk).

Om tot deze aanbeveling te komen, werden drie mogelijke focus-keuzes voor subsidies scherp van elkaar onderscheiden. Dat moest helpen om beter te kunnen vatten waarom we willen subsidiëren (doelstellingen) en welke soorten projecten in aanmerking moeten kunnen komen.

  • Focus op waar veel fietsers (kunnen) zijn
  • Focus op het versneld en verruimd realiseren van het BFF
  • Focus op het eenvoudige.

De verzamelde feedback en reacties hebben geleid tot de aanpak met IMPACT- en TRIGGER-subsidies, waarin deze focussen werden geïntegreerd. Tegelijkertijd werd ook verder doorgedacht over hoe de concrete subsidiëringsformules en -mechanismen kunnen worden vormgegeven.

Vooraleer dit rapport tot stand kwam, werden een aantal intensieve stappen doorlopen: een denkoefening in een kerngroep, het opstellen van een focusnota, terugkoppeling met de kerngroep en bijsturing en bevraging van een ruime klankbordgroep, bestaande uit verschillende stakeholders. Het advies is een belangrijke insteek in het debat over de subsidiëring in het fietsbeleid, maar is geen tekst die klaar is officiële stellingname. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, verantwoordelijk voor Vlaamse fietsbeleid, kan op basis van het rapport een toekomstig kader voor subsidiëring in het fietsbeleid verder verfijnen. Daarbij zal het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een aantal keuzes moeten maken en modaliteiten vastleggen.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Autoparking Sint-Michiels Gent wordt fietsenparking tijdens evenementen

Nieuws

UGent zoekt gastprofessor voor leerstoel Fiets

Nieuws

Europese verklaring ziet fiets als cruciale vorm van duurzaam transport