De Stallingswijzer


In 2001 publiceerde de federale overheid de “Stallingswijzer”. Het document was een antwoord op het gebrek aan fietsparkeervoorzieningen van goede kwaliteit. Afwegingen mogen niet enkel gemaakt worden op basis van de ruimte/prijs. De stallingswijzer stimuleerde de lokale overheden om de fietsparkeerproblematiek met kennis van zaken te benaderen.

Er bestaat immers een duidelijke behoefte om op basis van studie en ervaring degelijke richtlijnen te krijgen, die mee de parameters vastleggen voor de keuze van een goede stalling. De opmaak van de “Stallingswijzer” werd destijds gecoördineerd door het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSP).

De “Stallingswijzer” moest ook een bijdrage leveren aan de verdere innovatie en verbetering van het stallingsaanbod. Deze noodzakelijke verbeteringen stimuleren, vormde destijds een belangrijk onderdeel van het federaal actieprogramma fietsdiefstalpreventie. Dit had als doel de fietsdiefstal een halt toe te roepen en het fietsgebruik te bevorderen.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Nieuwe fietsenstalling mét verdieping aan autovrij schoolplein zet nog meer leerlingen op de fiets in Sint-Pietersinstituut Turnhout

Praktijk

Schoolstraat met autovrij schoolplein geeft boost aan fietsende lagereschoolkinderen in Sint-Pieterinstituut Turnhout

Nieuws

Vlaming formuleert verwachtingen fietsbeleid steeds sterker