Cahier nr. 4: Fietsbeleid brengt op

Vervoersmiddelen brengen verschillende kosten en baten met zich mee. Zo krijg je een betere gezondheid door te fietsen en veroorzaak je daartegenover luchtvervuiling door de auto te gebruiken. Het is als beleidsmaker van belang om een zicht te hebben op wat die kosten en baten van verschillende vervoerswijzen precies inhouden. Enkel zo kunnen we een antwoord geven op de volgende vraag: In hoeverre betalen de verschillende transportwijzen voor de schade die ze aanrichten aan onze samenleving? Met andere woorden: in welke mate brengen bepaalde transportwijzen geld op of kosten ze geld voor de maatschappij?​

Externe kosten en internalisatie: wat is dat?

Om goede mobiliteitsbeslissingen te nemen, zowel op individueel als op beleidsniveau, is het belangrijk om te meten in hoeverre verschillende transportwijzen hun externe kosten internaliseren.

  • ​Externe kosten is de maatschappelijke schade (kost) waarmee burgers geen rekening (kunnen) houden bij hun mobiliteitsbeslissingen. Vb: fileleed, milieuvervuiling ect.
  • Internaliseren betekent het integreren van die maatschappelijke kosten in de prijs van het vervoersmiddel zodat burgers er wel rekening mee kunnen houden. Vb: de impact van auto’s op het milieu doorrekenen a.d.h.v. belastingen.​

We moeten daarbij alle vervoerswijzen in rekening nemen, namelijk autorijden, het openbaar vervoer nemen, maar ook fietsen en stappen. Ondanks die twee laatste dikwijls stiefmoederlijk behandeld worden, zijn ze erg interessante modi aangezien ze veel maatschappelijke voordelen met zich meebrengen.

​​​Doel van dit cahier

Met dit cahier willen we de maatschappelijke baten en kosten van fietsen verduidelijken. Dat gaan we doen door ze in verhouding te zetten met de maatschappelijke baten en kosten van de traditioneel meer onderzochte vervoerswijzen, zoals de auto of het openbaar vervoer.

Daarnaast willen we nagaan in hoeverre die maatschappelijke kosten en baten worden geïnternaliseerd in Vlaanderen, met een bijzondere aandacht voor de fiets. Op die manier hopen we ook beleidsmakers en burgers beter te informeren omtrent hun mobiliteitsbeslissingen.​

Het volledige cahier​ vind je terug in de bijlage.

Dit vind je zeker ook interessant

Wervik zet in op fietsers en voetgangers

Nieuws

De fiets: een bron van blijheid?

Praktijk

Convenant voor fietsbeleid tussen stadsbestuur en Fietsersbond in Vilvoorde