Senioren-proof wegontwerp voor fietsers


Via het project ‘Blijf Veilig Mobiel’ stimuleert de Nederlandse overheid al enige jaren senioren te blijven fietsen of er weer mee te beginnen, omdat fietsen hen helpt om gezond en fit te blijven. Tegelijkertijd streeft de overheid ernaar het fietsen veiliger te maken.

Maar ziekenhuisregistraties geven aan dat de laatste decennia juist veel meer fietsongevallen hebben plaatsgevonden, veel meer dan blijkt uit politieregistraties. Ook is het verontrustend dat het aantal ziekenhuisgewonden onder fietsers volgens de laatste gegevens van 2012 gestegen is tot 15.000, ongeveer de helft van alle ernstige verkeersongevallen in dat jaar.

De stijging van het aantal ernstig gewonde fietsers is grotendeels te verklaren doordat 50+’ers ook beduidend meer fietsen. Wat opvallend is, is dat bij 87% van de ernstige fietsongevallen geen motorvoertuig betrokken is. Daarvan is ruim 80% een enkelvoudig fietsongeval: fietsers die vallen of tegen een obstakel botsen zonder dat andere weggebruikersdaarbij betrokken zijn.

Een betere weginfrastructuur kan fietsongevallen voorkomen. In deze brochure ‘Senioren-proof Wegontwerp’ van ANBO en CROW staan o.a. aanbevelingen voor wegontwerpers. Naast gekende tips als het vermijden van paaltjes wordt vooral gepleit voor zichtbare kantmarkering (in bijzonder bij tweerichtingsfietspaden). Ook vergevingsgezinde bermen en schuine trottoirbanden kunnen een deel van de oplossing zijn.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietsongevallen in het donker: wat weten we?

Nieuws

Laatste jaren lichte daling aantal fietsdoden