Seniorenproof wegontwerp


Via het project ‘Blijf Veilig Mobiel’ stimuleert de overheid al enige jaren senioren te blijven fietsen of er weer mee te beginnen, omdat fietsen hen helpt om gezond en fit te blijven. Tegelijkertijd streeft de overheid ernaar het fietsen veiliger te maken. Maar ziekenhuisregistraties geven aan dat de laatste decennia juist veel meer fietsongevallen hebben plaatsgevonden, veel meer dan blijkt uit politieregistraties. Ook is het verontrus- tend dat het aantal ziekenhuisgewonden onder fietsers volgens de laatste gegevens van 2012 gestegen is tot 15.000, ongeveer de helft van alle ernstige verkeersongevallen in dat jaar. De stijging van het aantal ernstig gewonde fietsers is grotendeels te verklaren doordat 50+’ers ook beduidend meer fietsen. Wat opvallend is, is dat bij 87% van de ernstige fietsongevallen geen motorvoertuig betrokken is. Daarvan is ruim 80% een enkelvoudig fietsongeval: fietsers die vallen of tegen een obstakel botsen zonder dat andere weggebruikers daarbij betrokken zijn.

Het accent in deze aanvullende brochure ligt op het voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen binnen en buiten de bebouwde kom. Het grote en nog steeds groeiende aantal enkelvoudige fietsongevallen onder ouderenvraagt om een nog intensievere aanpak omdat het beleid van de afgelopen jaren nog te weinig heeft bijgedragen aan het voorkomen van dit soort ongevallen.

Dit vind je zeker ook interessant

Document

Senioren-proof wegontwerp voor fietsers

Nieuws

Vlaamse overheid organiseert testdagen voor speedpedelecs zonder papieren

Nieuws

Fietsongevallen in het donker: wat weten we?