Visie van handelaars op de modal split van hun klanten (Dendermonde)

In functie van de opmaak van het fietsbeleidsplan voor de stad Dendermonde werd in april 2014 een bijkomend onderzoek gedaan. Het onderzoek peilde naar de ideeën die leven bij handelaars omtrent het fietsbeleid en de modal split van hun klanten. Ter vergelijking werden ook de klanten ondervraagd. De resultaten van de enquête geven aan dat er een groot verschil zit in de perceptie van de handelaars en de realiteit op het terrein.

In april 2014 werd door een student een bijkomend onderzoek uitgevoerd in de stad Dendermonde ter ondersteuning van de opmaak van het fietsbeleidsplan. In het beperkte onderzoek werden een 30-tal handelaars en een 170-tal klanten in het centrum van Dendermonde aan de tand gevoeld. Er werd gepolst naar de modal split van de klanten, de kennis van fiets ondersteunende maatregelen (‘met belgerinkel naar de winkel’ en ‘blue bike’) en de visie op mobiliteit (bijkomende autoparkings, fietsveiligheid…).

Uit de enquête blijkt dat het idee dat handelaars hebben van hun klanten op vlak van mobiliteit niet overeenkomt met de werkelijkheid. Handelaars schatten het autogebruik te hoog in en onderschatten het fietsgebruik. Veel klanten verkiezen de fiets om te winkelen om dat dat snel en flexibel is. Verder zijn handelaars en bezoekers het erover eens dat fietsen en winkelen perfect samen gaan, maar zodra het gaat om keuzes maken ten aanzien van de auto, zijn handelaars minder overtuigd. Handelaars zijn niet overtuigd van de meerwaarde van autovrije winkelzones in tegenstelling tot de klanten. Daarbij wensen ze ook meer investeringen in autoparkings, in tegenstelling tot de klanten.

Ook rond informatie met betrekking tot fiets ondersteunende maatregelen zijn handelaars minder goed op de hoogte. Maar het grootste verschil zit in de perceptie rond fietscomfort en fietsveiligheid. Handelaars zijn van mening dat fietsen in Dendermond niet leuk is, maar dat er wel voldoende aandacht is voor fietsveiligheid. Bij de klanten is dit net omgekeerd.

De enquête geeft aan dat er een grote kloof is tussen de ideeën die handelaars hebben over de mobiliteit van hun klanten en de werkelijkheid. Meer communicatie en marketing kan helpen om de kloof te dichten.

Dendermonde_perceptie handelaars
Waarom gebruikt men de fiets?

Initiatiefnemers

  • Student
  • Traject

Contact

Delphine Eeckhout

Locatie

De Oude Vest en de Vlasmarkt in Dendermonde

Betrokken partijen

Aan de enquête namen een 30-tal handelaars en een 170-tal klanten deel.

Evaluatie

Uit de enquête komt duidelijk naar voor dat er een discrepantie is tussen de perceptie van de handelaars en het mobiliteitsgedrag en -visie van hun klanten.

  • Meer dan 60% van de ondervraagde klanten gebruikt soms de fiets om te gaan winkelen. Ruim 40% doet dit bijna dagelijks.
  • 51% van de ondervraagde klanten geeft ‘snel en flexibel’ aan als belangrijkst reden om de fiets te gebruiken.

Verder gebruikt men de fiets omdat:

  • het gezond is (41%);
  • men graag fietst (25%);
  • men milieubewust is (22%);
  • uit noodzaak (17%).

Hierbij valt op de enkel de laatste reden een ‘negatieve’ reden is om de fiets te gebruiken. Daarentegen schatten de handelaars dat 69% van hun klanten met de wagen komt en slechts 18% met de fiets. Zowel 80% van de handelaars als 80% van de bezoekers zijn het erover eens dat fietsen en winkelen perfect samen gaan, maar zodra het gaat om keuzes maken ten aanzien van de auto, zijn handelaren minder overtuigd. Slechts 37% van de handelaars denkt dat autoluwe winkelcentra aangenaam zijn om te winkelen tegenover 73% van de klanten. 77% van de handelaars vindt ook dat er meer moet worden geïnvesteerd in autoparkings tegenover 49% van de klanten.

In het algemeen hebben handelaars het gevoel onvoldoende geïnformeerd te worden i.v.m. initiatieven rond het mobiliteitsbeleid. Slechts 7% vindt dat ze voldoende worden geïnformeerd tegenover 38% van de klanten. De meeste bezoekers en handelaars kennen de actie “Met belgerinkel naar de winkel” en bijna 70% van zowel de bezoekers als de handelaars vinden de actie nuttig. Wel werd er opgemerkt dat ‘Belgerinkel niet overtuigt om mensen te doen fietsen, maar de mensen beloont die reeds de fiets nemen’.

Wat ‘Blue bike’ betreft kennen de meeste bezoekers (60%) de gratis fietsverhuurdienst, maar gebruiken die niet. De meeste handelaren (70%) kennen Blue-bike niet (goed).

Ook met betrekking tot het fietsbeleid zijn de meningen van de handelaars en hun klanten verdeeld. 60% van de handelaars vindt dat er voldoende aandacht is voor de kwaliteit van de fietspaden. Slechts 19% van de bezoekers is het daarmee eens. Volgens 73% van de bezoekers is er onvoldoende aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers. Bij de handelaars ziet maar 30% hier een probleem.

Tenslotte denkt maar 7% van de handelaars dat fietsen in Dendermonde is leuk is, 56% denkt zelfs dat fietsen niet leuk is. De klanten zij een stuk positiever: 42% vindt fietsen in Dendermonde leuk, slechts 18% vindt het niet leuk.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Fietsparkeerplan kernwinkelgebied (Turnhout)

Praktijk

Handelaars leveren per fiets (Mechelen)

Praktijk

Fietsparkeerplaatsen vervangen autoparkeerplaatsen in winkelstraat (Deinze)