Vergrote fietsopstelopstelstrook aan Gentpoort (Brugge)

Een fietsopstelstrook of fietsopstelvlak kan bijdragen aan de verbetering van de veiligheid van fietsers waar fietsers linksaf slaan of rechtdoor gaan. De fietsopstelstrook komt frequent voor in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. In sommige gevallen is de fietsopstelstrook ‘opgeblazen’ waarbij een strook vooraan is voorzien waar fietsers plaats kunnen nemen. Fietsers kunnen ook hiernaartoe doorfietsen terwijl het licht nog op rood staat om zo de wachtrij van automobilisten voorbij te rijden en als eerste in de volgende groenfase het kruispunt te kunnen oprijden. In België moet de strook minstens 4 meter lang zijn en over een toeleidend fietspad van minstens 15 meter beschikken.

In Brugge heeft men bij een van de oude stadspoorten, die verbonden zijn met de ring rond Brugge (R30) via smalle bruggen, het wegdek van de brug herschilderd en er een zeer grote opgeblazen fietsopstelstrook van gemaakt.

De veiligheid van fietsers wordt verbeterd door een verhoogde zichtbaarheid van de fietsers ten opzichte van autobestuurders, en daarnaast is er ook een vlottere afwikkeling van het verkeer waarbij fietser en auto elkaar niet hinderen.

Fietsopstelstroken zijn een courant gegeven in de verkeersinfrastructuur in België en andere landen. Bij wijze van test besloot de stad Brugge het volledige wegdek van de brug ter hoogte van de Gentpoort te her schilderen en de bestaande fietsopstelstrook te verruimen naar het hele brugdek. De Gentpoort is namelijk een van de drukste fietsassen van Brugge (ongeveer 700 fietsers tijdens het spitsuur).

Voordelen fietsopstelstrook

Door het concentreren van de fietsers voor de wagens ontstaan er verschillende voordelen: enerzijds zijn fietsers nu meer zichtbaar voor de wagens, anderzijds gebeurt de oversteekbeweging over de ring vlotter. Wagens kunnen ook zo sneller rechtsaf slaan gezien er minder deelconflicten met de fietsers zijn gezien de meer gebundelde oversteek. Daarnaast zijn fietsers minder blootgesteld aan de uitlaatgassen van de wagens.

De beperking in de capaciteit van het autoverkeer blijkt gering.  Door het verplaatsen van de stopstreep voor het autoverkeer (opstelcapaciteit van circa 2 wagens) is de nuttige groentijd per fase iets lager.

In aanloop naar de uitvoering van het project, vond er overleg plaats tussen AWV, de fietsambtenaar en de verkeerspolitie (verkeerstechnische dienst en dienst verkeersbelemmeringen). Zodoende kon AWV de wijziging opnemen in haar planning. De financiële kost is dan ook gering.

Brugge opgeblazen fietsopstelstrook

Initiatiefnemers

  • Stad Brugge

Contact

Wim Steeman

  • Fietsambtenaar Brugge
  • 050 44 86 71

Locatie

Gentpoort te Brugge

Betrokken partijen

De betrokkenen waren Agentschap Wegen en Verkeer en dienst mobiliteit van stad Brugge. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft het project goedgekeurd, evenals W&Z. De projectverantwoordelijke is de mobiliteitscel van stad Brugge.

Evaluatie

Uit een steekproef blijkt dat de meeste wagens de opgeblazen opstelstrook goed respecteren: 70 tot 80% volgt de strook spontaan, en laat de fietsers eerst vertrekken.

Investering

2014

  • Totale budget: 5440 EUR
  • Financiële partners
    • AWV

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

De fiets: een bron van blijheid?

Nieuws

Koning Boudewijnstichting wil met ‘Fonds Bikes in Brussels’ betere infrastructuur voor fietsers

Praktijk

Fietsbruggen naar Parkbos (Gent)