Pakjes bedeling door ‘cubicycles’: na Antwerpen en Gent nu ook Roeselare!


DHL express zet in Antwerpen en Gent in op pakjesbedeling met ‘cubicycles’, elektrische cargofietsen. De elektrische cargofiets met vier wielen kan tot 125 kg goederen vervoeren en wordt ingezet voor pakjesleveringen in het centrum van een stad. Er zijn plannen om ook in Roeselare de cargofietsen in te zetten, om bij te dragen tot een snelle en duurzame levering in de binnenstad.

Projectomschrijving

DHL heeft de ambitie om tegen 2025 zijn CO2-emissies met 30% te verlagen. Om de cubicycles in een stad of gemeente in te zetten moet wel eerst worden voldaan aan enkele voorwaarden.

1. Rendabiliteit m.a.w. er moeten genoeg pakjes in de zone worden geleverd.
2. Aanwezigheid van een vestiging DHL of partner DOCKX in de nabije omgeving van het centrum of de stad/gemeente voorziet zelf een locatie aan de rand waar de cubicycles kunnen worden gestald, opgeladen, pakjes voor de rand kunnen worden afgeleverd.

Cubicycles in Antwerpen
Drie jaar geleden ging de vestiging van DHL in gesprek met het project Slim naar Antwerpen. Vanwege de gekende verkeersproblemen en congestie maar ook door de invoer van de Lage Emissie Zone werd gezocht naar alternatieven voor de levering van pakjes. Gezien de cubicycles geclassificeerd zijn als elektrische ondersteunde fietsen mogen deze ook in de voetgangerszone rijden.

Cubicycles in Gent
Door de invoering van het circulatieplan konden bestelwagens de binnenstad overdag niet meer bereiken. Door samen te werken met een partner (DOCKX) kunnen pakjes buiten het centrum aangeleverd worden om vervolgens met cubicycles naar het centrum gebracht te worden.

Cubicycles in Roeselare
DHL bouwt in 2019 een nieuwe vestiging in Roeselare.  Deze nieuwe vestiging wordt gebouwd met het oog op duurzaamheid en elektrificatie van de voertuigenvloot. Het industrieterrein in Roeselare kent een vlotte fietsverbinding naar de binnenstad van Roeselare. Dit zorgt voor een veilige en snelle levering. Zodra de vestiging klaar is, zullen de cubicycles ook worden ingezet in Roeselare. Met het project hoopt men het aantal voertuigen in de binnenstad te verminderen en bij te dragen tot een duurzamere mobiliteit en een energiezuinige bedeling van pakjes.

Cubicyles in Mechelen
In Mechelen is er nog geen concrete ondersteuning vanuit de stad. Onderhandelingen hierover starten weer op in het najaar van 2019.

Initiatiefnemers

  • Antwerpen: Slim naar Antwerpen
  • Roeselare: Schepen Coppé (mobiliteit) en Thaïs Lampaert (DHL)

Contact

Thaïs Lampaert

Operations Director Belux – DHL

Steven Van den Bosch

Fleet, Facilities and Purchase Manager

Els Depuydt

beleidsmedewerker mobiliteit, Stad & OCMW Roeselare

  • 05 126 23 80
  • els.depuydt@roeselare.be

Locatie

Roeselare

Betrokken partijen

In Antwerpen nam de Antwerpse vestiging samen met project Slim naar Antwerpen het initiatief.  DHL werd geconfronteerd met verhoogde congestie door wegenwerken, strengere regels voor de binnenstad en de nakende invoering van de lage emissiezone.

In Gent werd de Stad Gent als geïnformeerde partner betrokken maar kwam het initiatief van DHL zelf. Door de samenwerking met DOCKX werd het mogelijk een overslagcentrum aan de rand te bewerkstelligen en werd een locatie voor de stalling en het opladen van de cubicycle ingericht.

Evaluatie

In Antwerpen zijn na 3 jaar 6 van de 7 bestelwagens vervangen door cubicycles (1 bestelwagen voor grote pakketten). Met de cubicycles werd dezelfde capaciteit behaald als de bestelwagens.
Tijdswinst kon worden bereikt dankzij een vlotte doorstroming in het verkeer. Cubicycles geraken overal ter plekke in de stad en ondervinden geen parkeerproblemen.

In Gent startte men in december 2018 met 1 cubicycle voor het stadscentrum (de zone van het circulatieplan). Deze werd in de zomer 2019 uitgebreid met een tweede cubicycle die ook wordt ingezet voor pakjesbedeling verder van het centrum gelegen.

In Leuven was de test met de cubicycles negatief wegens de topografie van de stad. Er zijn veel hoogteverschillen die de bedeling bemoeilijken. Tevens is de vestiging van DHL ver van het centrum gelegen ( idem voor partner DOCKX) om van daaruit de pakjesbedeling verder te zetten. Momenteel onderzoekt DHL een andere piste met een volledig elektrisch voertuig.

Cubicycles worden in steden en gemeenten positief onthaald vanwege het duurzame karakter van deze vorm van pakjesbedeling. Dit vanwege de voordelen i.v.m. ruimtegebruik en milieuaspecten,

Investering

Start 2016

  • Totale budget: € 12.000 per cubicycle.
    Hier bovenop komen ook nog de kosten voor de stalling van de cargofietsen, het onderhoud, de installatie van de laadpunten,… en de kosten van de fietskoerier (speciale kledij en voorzieningen).

In Antwerpen kwam de stad deels financieel het project tegemoet door de toeslag in de LEZ op zich te nemen (levering tot aan het overslagcentrum). De financiële ondersteuning werd als korting terug aan de klant geschonken.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

30 testgebruikers gezocht rond Antwerpen-Berchem

Praktijk

Betrouwbaar fietsen onder de Schelde

Nieuws

Nieuwe app informeert Antwerpse fietsers over toegankelijkheid tunnels