Nieuwe Muziekacademie van Deinze is vlot bereikbaar met de fiets


De stad Deinze focust bij nieuwe bouwprojecten op een goede bereikbaarheid te voet en met de fiets. De nieuwbouw van de muziekacademie ligt in de fietszone van de binnenstad en is via een fijnmazig fietsroutenetwerk ook vanuit de verdere omgeving veilig en vlot bereikbaar. Aan de verschillende ingangen van de nieuwbouw staan comfortabele fietsenstallingen waar leerlingen en bezoekers hun fiets vlug en nabij kunnen parkeren.

De nieuwe Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Deinze opende in oktober 2017 haar deuren. De nieuwbouw maakt deel uit van een gebouwencomplex waarin de verschillende stedelijke academies van Deinze gehuisvest zijn. Samen vormen ze één kunstencampus, onder de naam KADE.

De academies waren vroeger gehuisvest in de oude stadsschool en enkele voormalige fabriekspanden. Om de goede werking van de academies te verzekeren en het groeiende aantal leerlingen op te vangen, was een grondige herinrichting en uitbreiding van de gebouwen noodzakelijk.

De stad nam de renovatie van de academies op in het Masterplan stadskernvernieuwing. De kunstencampus ligt in de binnenstad, dus lag de focus bij de renovatie op een vlotte bereikbaarheid te voet en met de fiets. Autoparkeerplaatsen maakten plaats voor groenruimte en fietsenstallingen. In de omgeving is er op wandelafstand voldoende ‘gratis’ parking beschikbaar. Er is bewust gekozen om de fietsenstallingen vlakbij de ingangen van de muziekschool en tekenschool te plaatsen, zodat iedereen zijn fiets vlot en veilig kan parkeren. Over de grootste fietsenstalling komt nog een overkapping.

Vroeger was de mobiliteit rond de kunstencampus vooral gericht op autobereikbaarheid. De hoofdingang ligt aan de Leiedam. Leerlingen worden er met de auto afgezet en opgehaald. In 2018 voerde de stad op de Leiedam eenrichtingsverkeer in, richting de Kalkhofstraat. Deze aanpassing maakte de aanleg van een veilige dropzone mogelijk met een extra breed voetpad en de nodige parkeerplaatsen. Nog later is de Leiedam omgevormd tot een fietsstraat, m.a.w. auto’s zijn er welkom, maar te gast. De maximumsnelheid is 30km/u, fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken en het is strikt verboden voor automobilisten om er fietsers in te halen.

De secundaire toegangen in de Kalkhofstraat en Guido Gezellelaan liggen binnen het stadsweefsel. Ze ontsluiten de binnenruimte van de kunstencampus als extra openbare ruimte voor de omwonenden. Ook bij deze herinrichting kreeg de fiets duidelijk voorrang. Zo is de parking aan de Guido Gezellelaan vervangen door een groenzone met fietsenstalling. Bij de heraanleg van de Kalkhofstraat is de publieke ruimte rond de hoofdingang van de muziekschool volledig ingericht op maat van de actieve weggebruiker. Aan de straatkant is de nieuwbouw voorzien van een grote luifel die multifunctioneel inzetbaar is. Bij slecht weer vormt hij beschutting voor wachtende leerlingen, ouders, bezoekers, toevallige passanten én gestalde fietsen

Betrokken partijen

Het initiatief voor de renovatie van de academies van Deinze komt van het stadsbestuur. De stad coördineerde het hele  proces. De opdracht maakt deel uit van het Masterplan stadsvernieuwingsprojecten en is gelanceerd als een architectuurwedstrijd via een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester.

Tijdens de voorbereidingen van de nieuwbouw betrok de stad het personeel van de academie, zowel directie, leraren als poetsploeg. Over de meeste prioriteiten was er grote eensgezindheid. Leerlingen en ouders mochten ideeën geven voor de inrichting van het buitengedeelte, met ludieke open podia, speel- en rustruimte als resultaat.

Evaluatie

In haar mobiliteitsplan (2018) kiest de Stad Deinze ervoor om zich verder te profileren als fietsstad. De stad wil een voortrekkersrol spelen in Vlaanderen. De uitbouw van een comfortabel en fijnmazig fietsroutenetwerk, in combinatie met een uitgebreid pakket flankerende maatregelen, zorgde al voor een sterke groei van het fietsgebruik.

Sinds maart 2020 is het volledige stadscentrum ingericht als een grote fietszone. Het politieke draagvlak was groot: de beslissing werd unaniem goedgekeurd. Stad Deinze kreeg dit jaar voor de derde keer op rij het label van ‘Deinze Fietsstad’ en heeft de ambitie om het aantal fietsers nog met 20% te verhogen tegen 2024.

Gezien het sterke fietsbeleid van Deinze was fietsbereikbaarheid één van de basisprincipes bij de renovatie van de kunstencampus. Een groot aantal leerlingen en bezoekers komt met de fiets. Concrete tellingen zijn er nog niet, maar voorlopig verloopt alles zonder problemen.

Investering

2017

Het bouwbudget voor de fase van de nieuwbouw was € 6.000.000.
Er volgen nog andere fases met een raming van € 4.000.000

Initiatiefnemers

  • Stad Deinze – dienst omgeving

Contact

Gilles Van Onacker

Locatie

Deinze

Dit vind je zeker ook interessant

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Vosselaar

Nieuws

Genomineerde in de kijker: Lendelede #fietsgemeente

Nieuws

Winnaar in de kijker: Peer #fietsgemeente