Nieuwe fietspaden bij onderhoud ophaalbrug (Beerse)

De ophaalbrug te Beerse over het kanaal Dessel-Schoten werd in het voorjaar van 2015 aangepast in het kader van een onderhoud. De smalle brug werd verbreed maar de gemeente koos er toch voor om de enkele richting voor auto’s te behouden en daarnaast aan beide kanten vrij liggende fietspaden aan te leggen. Door een fietspad aan te leggen, zijn fietsers meer zichtbaar voor de wagens en wordt zo hun veiligheid verbeterd. Een duidelijk voorbeeld van toepassing van het STOP-principe waarbij in dit geval de fietsers voorrang krijgen op de wagens.

Bij het onderhoud van de ophaalbrug door de NV De Scheepvaart vroeg de gemeente het behoud van een enkele rijstrook voor alternerend gemotoriseerd verkeer,, maar met een toevoeging van een vrij liggend fietspad aan beide kanten. De gemeente vroeg het behoud van een enkele rijstrook voor alternerend gemotoriseerd verkeer, om geen extra verkeer aan te trekken naar het centrum van de gemeente. Daarnaast werkt een enkelvoudig wegdek ook als snelheidsremmer.

Het vrij liggend fietspad aan beide kanten kwam er ter verbetering van de verkeerssituatie van de fietsers. Verder was het de bedoeling dat het ‘fietspadenproject’ van de gemeente Beerse werd gerealiseerd. Onder meer op de Merksplasseweg in Beerse ( de N132) zou een fietspad aangelegd worden. Bij de voorbereiding waren de diensten ruimtelijke ordening en mobiliteit van de gemeente Beerse betrokken. De eindverantwoordelijke was de nv De Scheepvaart. Het totale project werd afgerond in vijf maanden.

Ook tijdens de werkzaamheden werd maximaal rekening gehouden met de fietsers. Er werd een tijdelijk ponton voorzien, waardoor de fietsers alsnog konden oversteken en niet om moesten fietsen naar de volgende brug. De brug wordt regelmatig gebruikt door schoolgaande kinderen voor wie het niet altijd mogelijk is om een dergelijke omweg te fietsen.

Ophaalbrug Beerse fietspaden

Initiatiefnemers

  • De Scheepvaart nv

Contact

Kristine Van Dormael

  • De Scheepvaart
  • k.vandormael@descheepvaart.be

Kurt De Veughele

  • Mobiliteitsambtenaar Beerse
  • Kurt.deveughele@beerse.be
  • 014/62 27 71

Locatie

Ophaalbrug in Beerse over kanaal Dessel-Schoten

Betrokken partijen

Er werden geen doelgroepen betrokken omdat de gemeente van mening is dat er voldoende ervaring aanwezig is binnen de betrokken partijen. De projectverantwoordelijke was nv De Scheepvaart. De uitvoerder was Herbosch-Kiere uit Kalloo. De gemeente Beerse was betrokken als consulterende overheid. AWV wordt ook steeds op de hoogte gebracht.

Evaluatie

De Scheepvaart evalueert elke brug na oplevering. In dit geval bleek dat de brug hoger lag dan de vorige brug. Dit zorgt voor mogelijke conflicten omwille van verminderde zichtbaarheid. Hier zal men rekening mee houden bij het aanleggen van de volgende brug.

Bij het afronden van het project was de gemeente over het algemeen tevreden, al constateerde men wel dat de huidige brug iets hoger ligt dan de voorgaande. Hierdoor ontstaan soms wat conflicten tussen bestuurders die uit tegengestelde richting komen en tegelijkertijd de brug over willen (omwille van verminderde zichtbaarheid). De gemeente zal hier rekening mee houden wanneer de zijarmen die uitkomen op de brug worden aangepakt.

Investering

2015

  • Aanbestedingsbedrag: 1 388 000 EUR (eenmalige kost)
  • Financiële partners
    • Vlaamse overheid: De Scheepvaart nv

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

De fiets: een bron van blijheid?

Nieuws

Automobilisten rijden dichter tegen fietsers mét helm

Praktijk

ANPR-camera’s zorgen voor minder sluipverkeer (Kortenberg)