Impactstudie fietsen op gezondheid, klimaat en economie in België


Samenvatting

De Federale overheid vroeg aan Vias Institute om een studie te maken naar de impact van het fietsen op de economie, de volksgezondheid en het klimaat. Het fietsverkeer in ons land voorkomt jaarlijks 1.294 voortijdige overlijdens en spaart de uitstoot van 137.717 ton CO2 uit. Het totaal van de bespaarde sociale kosten loopt op tot 8,44 miljard euro. De studie was een actie uit het fietsplan “Be Cyclist”, dat Federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet vorig jaar lanceerde.

Projectomschrijving

De studie onderzoekt op basis van de meest recente statistieken en wetenschappelijke studies de impact van het fietsen op de economie, de gezondheid en het klimaat. Daarnaast becijfert de studie heel concreet hoeveel het fietsbeleid in België (i.e. het realiseren van een modal shift) oplevert in termen van het aantal vermeden vroegtijdige overlijdens en de vermeden koolstofuitstoot. De totale maatschappelijke waarde van beiden werd uitgedrukt in euro’s.

De studie helpt beleidskeuzes te objectiveren op basis van grondige kosten-batenanalyses.

Betrokken partijen

  • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  • Vias Institute

Conclusies

  • Volgens een voorzichtige schatting geeft de fietssector werk aan 5.175 mensen in België (verkoop, productie, infrastructuur en toerisme). Daarnaast ontvingen in 2020 592.629 werknemers (d.w.z. ongeveer één op zeven) een fietsvergoeding (0,25/km), voor een totaalbedrag van 158 miljoen euro op jaarbasis.
  • De fiets heeft concrete voordelen voor de volksgezondheid. In totaal worden in België jaarlijks 1.294 vroegtijdige sterfgevallen vermeden door te fietsen. Ook voor het individu vermindert fietsen het risico van vroegtijdig overlijden met ongeveer 10%. De impact is het grootst voor wie nog niet fietst. Maar ook voor wie dat al wel doet en besluit dat nog vaker te doen, zijn er bijkomende gezondheidsvoordelen.
  • Ten slotte heeft fietsen ook een positief effect op het klimaat.  In België zullen de broeikasgasemissies van de vervoerssector in 2020 goed zijn voor een kwart van de totale CO2-emissies (een stijging met 6% ten opzichte van 1990). Fietsen bespaart 137.717 ton CO2-uitstoot, of de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 19.000 Belgen.

De volledige studie is hier terug te vinden.

Reactie minister Gilkinet 

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: ‘Deze studie helpt om ons beleid te objectiveren en slimme keuzes te maken op basis van grondige kosten-batenanalyses. De fiets is niet alleen goed voor onze gezondheid en voor het klimaat, maar ook voor onze portemonnee en de economie van ons land. Ik zie deze studie als een sterke stimulans om de fiets te promoten. Tegelijk moeten we blijven werken aan een van de zwarte punten, namelijk de verkeersveiligheid. Door aanpassingen aan de Wegcode wil ik actieve en kwetsbare weggebruikers meer ruimte en meer veiligheid geven.’

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Publicatie: de Bouwcode als Klimaattool

Nieuws

Nieuw afwegingskader helpt verkeersveiligheid verhogen binnen de bebouwde kom