“Geef Fietsers de Ruimte” trekt aandacht (Mol)


Samen op een veilige manier dezelfde openbare ruimte gebruiken, vraagt de nodige hoffelijkheid en aandacht voor de andere weggebruiker. Het centrum van Mol is volgens het gemeentebestuur de plaats bij uitstek waar dat perfect kan. Auto’s rijden er traag, wat fietsers toelaat om zich veilig op de rijbaan te begeven. Dat vormde ook het principe tijdens de heraanleg van de doortocht én maakte het mogelijk om brede voetpaden te realiseren. Hoewel er dagelijks honderden leerlingen op drukke momenten van en naar school fietsen, gebeuren er bijzonder weinig fietsongevallen in het centrum.

Toch heeft niet elke fietser een veilig gevoel op dit traject. Meestal komt dat door auto’s die te weinig ruimte laten aan de fietser wanneer ze rijden of stilstaan. In 2014 is Mol daarom gestart met een positieve communicatiecampagne om de automobilist op te roepen om fietsers de ruimte te geven die ze verdienen. De Hoffelijkheidscampagne wordt twee maal per jaar herhaald.

Senioren en jongeren delen aan chauffeurs flyers uit wanneer ze onvoldoende ruimte laten. Een filmpje geeft fietsers tips om op een veilige en correcte manier de ruimte af te dwingen waar ze recht op hebben.

Geen tijdelijke actie

De gemeente mikt niet alleen op tijdelijke acties. Opvallende infoborden doorheen de doortocht herinneren automobilisten er permanent aan dat ze niet alleen op de rijweg rijden. Daarnaast wordt de functie van de fietssuggestiestroken benadrukt door het aanbrengen van witte fietssymbolen. Deze stroken zijn geen volwaardige fietspaden, waardoor de automobilist er over mag rijden. Wel geven deze stroken chauffeurs de duidelijke boodschap dat ze rekening moeten houden met de vele fietsers aan hun rechterzijde.

De Wandelweg vormt een heel aantrekkelijk alternatief voor fietsers over de volledige lengte van het Centrum, parallel aan de Markt en de Graaf de Broquevillestraat. De gemeente heeft de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat dit fiets- en wandelpad langs de mooie waterloop de Nete met doorsteekjes beter toegankelijk is geworden over een langer traject. Op verschillende plaatsen in het centrum heeft de Wandelweg doorsteken om eenvoudig je bestemming te bereiken. Om de mogelijkheden van de Wandelweg extra te benadrukken als fietsalternatief, plaatste de gemeente fietsersbewegwijzering.

Het project is opgesplitst in twee delen. De sensibiliseringsborden worden twee maal per jaar opnieuw geplaatst: in de paasvakantie en aan het einde van de zomervakantie. Ze dienen als herinnering dat er vanaf de schoolperiode weer extra veel fietsers in het centrum vertoeven. Het bewegwijzeringsproject voor de alternatieve fietsroute is permanent.

Meer informatie over deze campagne vind je terug op de website van de gemeente Mol.

Mol - Geef Fietsers De Ruimte

Initiatiefnemers

  • Gemeente Mol

Contact

Sonja Cools

  • 014/330980

Locatie

Rondom Statiestraat en Graaf de Broquevillestraat – Laar – Markt in Mol

Verwijzingen in de doortocht vanaf N103 en N18 naar de Wandelweg (alternatieve fietsroute) en
omgekeerd.

Betrokken partijen

De lagere scholen en de senioren zijn betrokken bij de opstart van het project. AWV stond in voor de goedkeuring van de plaatsing van de borden.

Evaluatie

De gemeente voerde conflictobservaties uit en vroeg om feedback vanuit de werkgroep senioren en van de burger in de straat. Over het algemeen wordt het project zeer positief onthaald. Zolang dit het geval is en de materialen het toelaten, worden de borden telkens terug geplaatst.

De impact van het project is dat zowel de autobestuurder als de fietser meer rekening houden met elkaar. De autobestuurder is minder geneigd volledig rechts van de rijbaan stil te staan om zo een doorgang voor fietsers te garanderen. Samen met de fietssuggestiestrook en de aangebrachte wegmarkering wordt meer aandacht geschonken aan de trage weggebruiker. De borden zijn leuk, er wordt over gepraat.

Investering

2014 – heden

  • Borden + ontwerp: 3 500 EUR
  • Eenmalige inzet personeel: van brainstorm tot plaatsing, incl. communicatie ongeveer 30 werkuren.
  • Wederkerend 4 x 3u plaatsing en ophaling
    • De bedoeling was initieel om de borden te laten staan. Omdat er van AWV geen permanente
      toelating werd verstrekt, moeten de borden 2x per jaar worden geplaatst en opgehaald. Dit is een extra inspanning en komt de levensduur van de borden niet ten goede.

Dit vind je zeker ook interessant

Document

Sterk Fietsbeleid – Handboek voor lokale actie

Praktijk

Handelaars verwelkomen klanten op de fiets (Peer)

Praktijk

PTP-cycle, wijs op weg (Antwerpen)