Gedragsonderzoek naar fietsverkeer met cameratechnologie


De fietsostrade F18 verbindt Willebroek over Puurs-Sint-Amands met Bornem langs de spoorlijn. Op dit traject kruist de fietser verschillende wegen en de spoorweg steeds uit de voorrang. Op het kruispunt van de Puursesteenweg met de F18 ter hoogte van de spooroverweg vielen de vorige jaren verschillende verkeersslachtoffers te betreuren. Om beter inzicht te krijgen in hoe het kruispunt gebruikt wordt door de verschillende verkeersdeelnemers werd een cameraonderzoek gedaan met 3D-camera’s. Deze camera’s leggen de rij- en looplijnen van alle verkeersdeelnemers vast samen met de snelheid en het tijdstip. Het combineren van de rijlijnen maakt het mogelijk om ook bijna-ongevallen in kaart te brengen.

De inzichten vanuit het onderzoek kunnen gebruikt worden voor andere soortgelijke kruisingen al dan niet op fietsostrades en de bredere toepassing van cameraonderzoek voor gedragsonderzoek mogelijk maken. Het onderzoek kadert in het EU-BITS-project van het North Sea Region Programma. In dit project worden o.a. nieuwe technologieën getest in verschillende steden en regio’s. Het project heeft als doel met ITS meer groene mobiliteit te creëren. De nieuw gegenereerde fietsdata kunnen ook in verdere multimodale en andere toepassingen gebruikt worden.

Bekijk hier een korte video over het project.

Betrokken partijen

Voor de uitvoering van het project werd samengewerkt tussen team Fiets binnen de dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen, de firma’s Viscando (camera technologie en analyses) en Signco (plaatsing en opvolging camera’s) en de gemeente Bornem.

Voor de evaluatie van het project en de resultaten werd samengewerkt met de onderzoeksinstelling VIVES, de commissie Verkeer en Mobiliteit van de gemeente Bornem en de collega’s van de dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen.

Evaluatie

Het project werd uitgevoerd als pilot in het BITS-project met als doel nieuwe technologieën testen die fietsdata genereren. Het kruispunt werd geselecteerd op basis van de ongevalsgegevens en deelname van de gemeente in het project Verkeersveilige Gemeente.

Deze cameratechnologie laat toe om op langere termijn een objectieve observatie van een kruispunt of een verkeerssituatie uit te voeren en deze grondig te analyseren. De resultaten zijn beschikbaar in een dataset die ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Vooral de analyse mogelijkheden op bijna ongevallen en de inzichten in het effectief gebruikt ten opzichte van het gewenst gebruik (door de inrichting) levert waardevolle gegevens op. De resultaten van het onderzoek helpen bij het voorstellen van kleinere infrastructuuraanpassingen op korte termijn en helpen bij bepalen of een ongelijkgrondse kruising op deze locatie de beste aanpak van het probleem is. Mogelijk kunnen de resultaten op termijn ook vertaald worden in aangepaste ontwerprichtlijnen voor fietsinfrastructuur en kruispunten.

Het project objectiveerde het gebruik van het kruispunt door de verschillende verkeersdeelnemers. Daarvoor werden vooral maatregelen voorgesteld vanuit een aanvoelen dat het probleem vooral te wijten was aan de moeilijk zichtbare situatie op het kruispunt. In het kader van de evaluatie van het project werden de leden van de commissie Verkeer en Mobiliteit maar ook bedrijven en bewoners uit de buurt gevraagd naar hun bedenkingen bij het kruispunt en de mogelijke oplossingen die zij zagen.

Investering

  • Totale budget: € 18.295,20
  • Financiële partners:
    • Europees project BITS

Initiatiefnemers

  • Provincie Antwerpen, Antwerpenfietsprovincie.be

Contact

Tina Caers

  • Teamverantwoordelijke Fietsbeleid Provincie Antwerpen
  • tina.caers@provincieantwerpen.be
  • 0477/87.47.04

Locatie

Antwerpen

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

30 testgebruikers gezocht rond Antwerpen-Berchem

Praktijk

Betrouwbaar fietsen onder de Schelde

Nieuws

Elektrische fiets wordt populairder bij Vlaming, auto blijft hoofdvervoermiddel