Betrouwbaar fietsen onder de Schelde


Gezien het belang van betrouwbare fietsverbindingen tussen linker- en rechteroever in Antwerpen, werd ingezet op de renovatie van liften en roltrappen, maar ook op een progressive webapplicatie met realtime informatie over de beschikbaarheid van elke verbinding. De applicatie werd ontwikkeld van het gebruikersperspectief: de fietser.

AWV ontving regelmatig klachten van fietsers met betrekking tot defecte liften, roltrappen in onderhoud,… in de verschillende tunnels (Kennedy- en Sint-Annatunnel) onder de Schelde. Bij een ontoegankelijke verbinding was de omrijfactor voor fietsers ook meteen groot. Ook de Vlaamse ombudsdienst sprak van een “aanslepend klachtenbeeld”.

De Sint-Annatunnel telde 2,4 miljoen passages in 2019 en is de drukst gebruikte oeververbinding en er werden 117 defecten geteld buiten het buitendienststellen voor regulier onderhoud.

AWV besloot in te zetten op renovaties (installaties Kennedytunnel, liften en roltrappen St-Annatunnel,…) enerzijds en een betere communicatie. Er wordt al lange tijd gecommuniceerd over de fietsbeschikbaarheid van de verbindingen: via de websites, via de pers, via de schermen aan de tunnels. Maar dit bleek onvoldoende.

Een sluitstuk in de verbeterde communicatie werd dan ook de lancering van een gebruiksvriendelijke progessive webapplicatie:
1) Om de status van een scheldeverbinding te controleren
2) Om push-berichten te ontvangen wanneer een verbinding onderbroken is
3) Om te informeren over de verbindingen

Op deze manier is vandaag de volgende informatie beschikbaar via de webapplicatie:
– De locatie van de verschillende fietsverbindingen over de Schelde (ook ten opzichte van de huidige locatie van de gebruiker) (midden);
– Statische informatie over de toegankelijkeid van Sint-Annaveer, Sint-Annatunnel en Kennedytunnel (rechts);
– Dynamische informatie over de beschikbaarheid – telkens op linker- en rechteroever – van de liften in de Kennedytunnel, de liften en roltrappen in de Sint-Annatunnel en het Sint-Annaveer (rechts);
– Nieuwberichten voor fietsers en andere gebruikers van de verbindingen (links).

De informatie wordt geüpdatet door het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum op basis van geplande buitendienststellingen, camerabeelden, reacties van gebruikers of toezichters. 

Betrokken partijen

Het initiatief werd genomen door de communicatiedienst van AWV Antwerpen. Het idee ontstond in 2017 en werd ontwikkeld en gelanceerd in 2019 en 2020.

De ontwikkeling van de applicatie werd afgestemd intern binnen de Vlaamse overheid (Verkeerscentrum, Vlaams Tunnel- en Controlecentrum, Tunnelorganisatie Vlaanderen) en extern met stad Antwerpen, de lokale politie van Antwerpen, de Fietsersbond en Fietsberaad. Hierdoor is het draagvlak stelselmatig gegroeid.

Evaluatie

Tijdens het ontwikkelingsproces werden een aantal keuzes gemaakt:
1) Automatische meldingen (op basis van sensorinformatie) hebben het voordeel snel te zijn, maar het nadeel dat gebruikers overstelpt worden met berichten over zeer kortstondige defecten. Een manuele tussenkomst van een operator leek nodig.
2) Een nieuwe applicatie ontwikkelen of aansluiten bij bestaande applicaties? Bij gebrek aan een geïntegreerde mobiliteitsapplicatie werd een specifieke webapplicatie ontwikkeld met een zeer specifiek doel : informeren over de status van scheldeverbindingen voor fietsers.
3) De back-end diende aangepast te worden om alle mogelijke scenario’s te kunnen integreren in de applicatie

De grootste uitdaging was om de focus te behouden op de centrale doelstelling.

De webapplicatie is een succes:
– In totaal 9.100 unieke bezoekers in de eerste 2 maanden (van 12 november tot 21 januari);
– In januari ongeveer 8.000 bezoeken per dag. Een bezoeker kwam komt gemiddeld 47 keer terug en blijft gemiddeld 30 seconden op de website.

Op termijn zal ook de mogelijkheid voorzien worden voor fietsers om meldingen te sturen naar AWV. Dit was geen prioriteit in het begin omdat gebruikers al defecten kunnen melden ter plaatse (via vaste lijn/noodknop). Ook de integratie met andere applicaties en het gebruik van data (om de drukte te monitoren) zijn uitdagingen voor de toekomst.

Investering

Totale budget webapplicatie: € 11.000 (+ onderhouds- en beheerskosten). Opgelet, de website van AWV kreeg ook een update in het kader van dit project (beheermodule).
Hosting: server van de ontwikkelaar
Financiële partners 100%: AWV

Initiatiefnemers

  • AWV Antwerpen 

Contact

  • Ontwikkeling : Jef Schoenmaekers jef.schoenmaekers@mow.vlaanderen.be ; Amaril (begeleiding) en Appwise (applicatie)

Locatie

Antwerpen

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

30 testgebruikers gezocht rond Antwerpen-Berchem

Nieuws

Nieuwe app informeert Antwerpse fietsers over toegankelijkheid tunnels

Nieuws

Aantal fietsongevallen BASF in de Antwerpse haven daalt met 35%