Fietsers mogen door rood rijden in alle richtingen (Frankrijk)


In Frankrijk mogen fietsers sinds 2012 rechtdoor door rood of rechtsaf door rood. In 2015 breidde het land die maatregel uit naar alle richtingen. De regeling biedt een aantal voordelen: een verbeterde doorstroming voor fietsers, een daling van het risico op dodehoekongevallen, minder fietsers maken gebruik van het voetpad om de lichten te ontwijken en fietsers worden geresponsabiliseerd: ze beslissen zelf wanneer het gepaste moment is om het kruispunt te betreden.

De maatregel ‘fietsers toelaten om het rood licht te kruisen’ wordt reeds in een aantal landen toegepast: onder meer Nederland en Duitsland passen dit toe. Ook bij ons in België komt deze maatregel voor: zie ‘Rechtsaf door rood voor fietsers in Waarschoot’.

In Frankrijk was het rechtsaf of rechtdoor door rood reeds toegelaten sinds 2012. Heel wat Franse steden en gemeenten pasten bijgevolg deze maatregel prompt toe. In 2015 besloot het land om de maatregel uit te breiden naar alle richtingen.

De maatregel wordt gefaciliteerd door een bord dat de mogelijke richtingen aangeeft, of een knipperlicht met het silhouet van een fiets, in combinatie met knipperende pijlen die de mogelijke richtingen aangeven. De lichtenvariant kan gebruikt worden wanneer het principe in conflict is met een bepaalde fase van de lichtenregeling, zoals bv. op kruispunten met een tram.

Na de invoering van de maatregel besloot de stad Parijs bij wijze van proefproject, de maatregel in te voeren op 14 kruispunten. Voorafgaand aan de plaatsing van de borden, besloot ze om het gedrag van de fietsers te observeren en te vergelijken met het gedrag nadien. Ook peilde de stad naar de kennis van het bord.

Fietsers door rood

Initiatiefnemers

 • Franse nationale autoriteiten voor verkeersveiligheid
 • CEREMA
 • Nationaal coördinatiecentrum voor fietsbeleid

Contact

Thomas Jouannot

 • CEREMA
 • thomas.jouannot@cerema.fr
 • 04 72 74 58 69

Locatie

Parijs (Frankrijk)

Betrokken partijen

De maatregel kwam er na lobbywerk van actiegroepen die fietsen promoten. Zij strijden al sinds 2008 voor een betere doorstroming voor fietsers. Het kost voor een fietser namelijk veel fysieke inspanning om telkens opnieuw op te starten nadat hij moest stoppen voor een rood licht.

Verder werd de maatregel in 2012 ingevoerd onder de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten voor verkeersveiligheid. CEREMA, de Franse studiedienst voor onder meer mobiliteit, en de DRC, het nationaal coördinatiecentrum voor fietsbeleid, overtuigden hen in 2014, naar aanleiding van het nationaal actieplan ter stimulering van actieve modi (PAMA) om de maatregel uit te breiden. De implementatie op het terrein is tot slot telkens de verantwoordelijkheid van het bevoegde lokale bestuur.

Evaluatie

De resultaten van het proefproject waren positief:

 • 80% van de ondervraagden begrepen de maatregel (ter vergelijking: in 2012 bedroeg dit 69%).
 • Er viel geen gedragsverandering te constateren.
 • De fietsers vertoonden geen gevaarlijk gedrag.
 • Er werden geen conflicten vastgesteld.

Vooralsnog werd de nieuwe variant van de maatregel op weinig plaatsen geïntroduceerd. De overheid besloot daarom om ter promotie een filmpje op te nemen die de werking van de maatregel verduidelijkt.

Investering

2015 – 2016

 • Bord: 70 EUR

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

‘Boe’ roepen tegen spookfietsers in Rotterdam