Fietsbruggen naar Parkbos (Gent)


Eind juni 2018 werden de fietsbruggen naar het Parkbos in Gent geopend. Ze maken deel uit van het landinrichtingsproject Oude Spoorweg, waarbij een oude spoorwegzate tussen het station van De Pinte en de De Pintelaan in Gent ingericht wordt voor fietsers, wandelaars en ruiters in het Parkbos. De Oude Spoorweg vormt ook een onderdeel van de fietssnelwegen. De fietsbruggen verbinden de Oude Spoorweg met het centrum van Gent via een overbrugging van de E40 en de Ringvaart/R4, en zorgen zo voor een veilige fietsverbinding tussen Gent en De Pinte.

In het gewestelijk RUP Parkbos is de Oude Spoorweg als sleutelproject opgenomen. Daarbij moeten twee kunstwerken de overbrugging van de beide lijninfrastructuren maken. Tussen de verschillende partners van het project is een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Die samenwerkingsovereenkomst en het daaropvolgende addendum bepaalde het traject, de partners, de financiering, de uitvoering. De stad Gent werd aangeduid als de trekker van het project, met financiering en samenwerking van verschillende overheidspartners.

Het project kwam tot stand via een open oproep van de Vlaams Bouwmeester die plaatsvond eind 2010. Bureau d’Etudes Greisch werd op basis daarvan aangesteld als ontwerper. De ontwerpfase liep tot augustus 2014. Er werden verschillende ontwerpplannen gemaakt en tracés bestudeerd. In de ontwerpfase werden telkens bewoners betrokken. Tussen 2014 en 2016 liep de vergunningsaanvraag. Voor de uitvoeringsfase (gestart in decembere 2016) werd ook de omgevingsaanleg en de realisatie van een gedeelte van de inrichting van de Oude Spoorweg meegenomen. TVH West Construct – Aeltermann stond in voor de uitvoering van het project.

De bruggen werden vernoemd naar ere-gouverneur André Denys en Zoé Borluut en werden geopend op 29 juni 2018.

Fietsbrug Parkbos Gent

Initiatiefnemers

 • Provincie Oost-Vlaanderen

Contact

Iris Lauwaert

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • +32 (0)9 267 83 04
 • iris.lauwaert@oost-vlaanderen.be

Locatie

André Denysbrug te Gent

Betrokken partijen

Het project werd gerealiseerd door een samenwerking tussen verschillende partners, waarbij de gouverneur van Oost-Vlaanderen het initiatief nam. De stad Gent werd aangeduid als de trekker van het project. Andere partners die zowel financieel als inhoudelijk betrokken waren: Vlaamse Overheid –  Departement Mobiliteit en Openbare Werken, provincie Oost-Vlaanderen, gemeente De Pinte, gemeente Sint-Martens-Latem en De Vlaamse Waterweg. In de ontwerpfase werd de klankbordgroep van het project Parkbos regelmatig betrokken. In deze klankbordgroep zitten bewoners, middenveldorganisaties (waaronder Fietsersbond), recreatieve verenigingen, eigenaars en landbouwers. Daarnaast werden ook de omwonenden betrokken via het buurtcomité en de bewonersverenigingen van Zwijnaarde. Tot slot werd ook een infomarkt georganiseerd rond het ontwerpplan.

Evaluatie

De fietsbruggen werden geopend op 29 juni 2018. De partners waren tevreden met het eindresultaat. De officiële oplevering vindt plaats op 20 november 2020. Nadien vindt een evaluatie plaats. Een fietsteller werd geïnstalleerd om het aantal fietsers dat gebruik maakt van de bruggen te registreren.

Tijdens het project werden verschillende ontwerpvarianten onderzocht en ook een ander tracé onderzocht. Het alternatieve tracé bleek uiteindelijk langer en minder veilig. Op vraag van de buurt kwamen maatregelen tegen inkijk. Tijdens de uitvoeringsfase was er voorafgaand aan het werfoverleg een kort overleg met afgevaardigden van de buurt om het verloop en de mogelijke hinder van de werf te bespreken. De maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast door reflectie van het geluid worden nog onderzocht. Er kwam juridisch verzet via een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze procedures zijn nog lopende.

Het fietspad werd gedeeltelijk aangelegd in een halfverharding van gebonden porfier omwille van de ligging in beschermd landschap. De partners hadden de voorkeur om hiervoor uitgewassen beton te gebruiken, maar dit was niet vergunbaar.

Investering

2010 – 2018

 • Totaal budget: €5.074.066,42
 • Verdeelsleutel partners:
  • 80% Vlaams Gewest
  • 7% Stad Gent
  • 7% Provincie Oost-Vlaanderen
  • 3% Gemeente De Pinte
  • 3% Gemeente Sint-Martens-Latem
 • Totale studiekost ontwerper € 286.198,40
 • Controlebureau € 30.133,89
 • Voortraject (haalbaarheidsstudie, open oproep, grondonderzoek) € 85.775,40

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Succesvol pilootproject in Gent: vierkant groen draagt bij aan verhoogde verkeersveiligheid

Nieuws

De opmars van fietsstraten in Vlaanderen: 221 gemeenten hebben een of meerdere fietsstraten

Nieuws

20.06.2023 // Webinar ‘vergevingsgezind ontwerp van fietsinfrastructuur’