Comfortstrook voor fietsers op kasseiweg (Brugge)

De Stad Brugge heeft in 2015 een betonnen fietscomfortstrook aangelegd aan beide kanten van de Polderstraat, niet ver van het centrum van Sint-Kruis Brugge. Het betreft een kasseiweg. Doelstelling van deze realisatie is het rijcomfort voor de fietser te verbeteren en tegelijk een fietssuggestiestrook tot stand te brengen. Door dit aan beide kanten van de weg te doen wordt de ruimte voor het autoverkeer beperkt, hetgeen een snelheidsremmend effect heeft.

Dit project bouwt voort op een eerdere realisatie in de Brugskerkhofstraat. In die straat lagen prefab betonnen greppels van een breedte van 50 cm, waar de fietsers liever in reden dan op de straat. Deze greppels werden vergroot tot 75 cm en daarnaast werd doorlaatbare verharding gelegd om het water af te voeren. In de Polderstraat werd dit concept verbeterd door fietscomfortstroken te maken met een breedte van 100 cm en een aparte greppel in betonstraatstenen.

Naast het verhoogde comfort voor de fietser geven beide betonstroken ook een ondersteunend effect aan de mozaïekkeien ertussen, die geklemd zijn en in een tonvorm zijn gelegd zodat ze zichzelf bij elkaar houden omwille van de belasting. Zo kennen de keien een veel langere levensduur, blijven ze beter liggen en verzakken ze niet. Er is niet geopteerd voor gekleurde stroken omdat deze betonstrook hetzelfde effect heeft naar de gebruiker toe en bovendien minder onderhoud vraagt.

Dit ontwerp is ook veel discreter en mooi geïntegreerd in het straatbeeld, wat beter past in een erfgoedkundig beschermde omgeving zoals Brugge. Tenslotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een parkeerstrook aan te leggen voor de huizen rechts van de fietscomfortstrook. Op deze plaats was dit mogelijk omwille van de afwezigheid van garages. Veel vliegen in één klap dus!

Fietscomfortstroken Brugge

Initiatiefnemers

  • Stad Brugge

Contact

Tony Meert

  • Stad Brugge – Wegendienst Sector Oost
  • 050 47 23 51
  • tony.meert@brugge.be

Locatie

Polderstraat Sint-Kruis Brugge

Betrokken partijen

Het ontwerp is besproken op de inspraakvergadering en gesteund door de bevolking. Voorts is dit een project van de Wegendienst van de Stad Brugge en zijn er geen andere partijen bij betrokken.

Evaluatie

De stad wil de mogelijkheid onderzoeken om het concept uit te breiden naar andere plaatsen in Brugge, met name ook in de historische binnenstad, waar het discrete én efficiënte ontwerp goed zou passen. Ze verwacht wel dat de uitdaging in de binnenstad een stuk groter zal zijn.

Dit ontwerpconcept kan makkelijk toegepast worden in soortgelijke situaties in andere steden en gemeenten. Met name op straten met kasseien wordt het comfort van de fietser in belangrijke mate verhoogd.

Investering

2015

  • Budget: ongeveer 30 EUR / m² en 13 EUR/m² voor de fundering. Dit is goedkoper dan bv. de mozaïeken aan 50 EUR/m²

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

De fiets: een bron van blijheid?

Geldmuntstraat Brugge, een geslaagde uitvoering van gemengd verkeer binnen een zone 30-wijk

Praktijk

Ijzelbestrijding en bladruiming van fietspaden (Deinze)