‘Burgemeester op de Fiets’ geslaagde campagne (Kempen)


De actie ‘Burgemeester op de Fiets’ kadert in het project ‘Kempen 2020’ rond energie- en klimaatbeleid. In dat kader hebben 29 burgemeesters het engagement genomen om 20% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2020. Elk jaar is er een evenement in dit kader. Eind 2015 was het thema ‘actie ondernemen en inspireren’. In dat kader werd de campagne ‘Burgemeester op de fiets’ gelanceerd, die de burgemeesters uitdaagde om één werkweek alle verplaatsingen met de fiets te doen. Het doel van deze actie was om mensen aan te zetten meer verplaatsingen met de fiets te doen, door de burgemeester uit te spelen als boegbeeld.

Na het startevenement waar alle deelnemende burgemeesters op aanwezig waren hebben de burgervaders- en –moeders getracht om een week lang hun verplaatsingen maximaal met de fiets te doen. Ze schreven hun ervaringen in een dagboek en aan het eind van de week gaven zij hun commentaren door. De quotes van de deelnemende burgemeesters werden gepubliceerd in de ‘duurzaamheidskrant’ van het IOK van 22 september. De opmaak van dit artikel diende tevens als evaluatie van het initiatief. Verschillende burgemeesters hebben hun eigen uitdaging gebruikt om ook het college en/of gemeentepersoneel aan te zetten om meer te fietsen. Dit heeft ervoor gezorgd dat in heel wat gemeenten fietspromotiebeleid een nieuw leven werd ingeblazen, waardoor deze campagne van een week ook een duidelijk effect op langere termijn heeft bewerkstelligt. Bovendien kreeg de campagne veel persaandacht. Dit initiatief wordt m.a.w. heel positief geëvalueerd.

Een overdraagbaar concept

Deze actie is gemakkelijk over te plaatsen naar andere regio’s of gemeenten. Het inschakelen van de ‘bekende personen’ die burgemeesters toch zijn in hun regio werkt dubbel inspirerend, vooral omdat van hen niet wordt verwacht dat ze regelmatige fietsgebruikers zijn.

Burgemeester op de Fiets

Initiatiefnemers

  • Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)

Contact

Steven Heylen

Betrokken partijen

De Kempische gemeenten, het IOK en de Provincie Antwerpen werden betrokken bij dit project.

Evaluatie

‘Burgemeesters op de fiets’ vormde de ideale lancering van een bredere fietspromotie in de Kempen. Het IOK, de Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen zet, samen met de gemeentebesturen en andere partners, volop in op fietspromotie in de regio. Het IOK werkt aan een Europees projectvoorstel (met o.a. provincie Antwerpen en buitenlandse partners) ter versterking van de doelstelling om in de Kempen een fietscultuur (op vlak van woon-werk en schoolverkeer) te realiseren . Ook start stad Geel samen met IOK en een aantal bedrijven en scholen uit Geel een campagne rond ‘Geel op de Fiets’, een fietsdag op 3 mei 2016. Tevens loopt al bijna een jaar het Kempens initiatief ‘fietsende managers’

Lees ook de evaluaties van de burgemeesters zelf in de bijlage.

Investering

2015

Het project werd niet apart gebudgetteerd, omdat het onderdeel uitmaakte van een jaarlijks event rond Kempen2020. Maar eigenlijk liggen de inspanningen voornamelijk bij de burgemeesters en gemeenten, die op eigen initiatief de uitdaging aan de burgemeesters verder hebben uitgewerkt en er in hun gemeente een geslaagde fietspromotiecampagne van gemaakt hebben.

Meer info

Meer informatie over dit project vind je op de website van Kempen 2020.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Publicatie: de Bouwcode als Klimaattool

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Vosselaar

Document

Sterk Fietsbeleid – Handboek voor lokale actie