Amsterdamse ‘menukaart’ voor meer ruimte (COVID-19)


Nota over keuzes in ruimtegebruik

Ook in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Om te zorgen dat Amsterdam langzaam weer op gang kan komen, maakt de stad nieuwe keuzes in het gebruik van de openbare ruimte. Onder de noemer ‘We geven elkaar ruimte’ stelde de stad Amsterdam een adviesnota op, of Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte, zoals ze het zelf noemen. Die ‘menukaart’ biedt inzicht in de maatregelen die de gemeente kan nemen op het moment dat de samenleving weer op gang komt, en ‘blijf in uw kot’ voor steeds minder mensen de norm wordt.

Herverdelen tegenover herinrichten

In eerste instantie moeten vooral verplaatsen (utilitair) en bewegen (recreatief) voldoende ruimte krijgen. Op basis van de ‘menukaart’ kan Amsterdam knelpunten voorkomen en ruimte bieden aan verplaatsen, recreëren en economische activiteit, op anderhalve meter afstand.
We mogen echter niet vergeten dat Amsterdam ook vóór de crisis, meer dan menig andere wereldstad, al een hoog aandeel voetgangers en vooral fietsers had. En dat de openbare ruimte erop is ingericht om fietsers en voetgangers zich veilig te laten verplaatsen. De stad kiest dus waar mogelijk voor een herverdeling met een minimale herinrichting.

Wat staat er op het ‘menu’?

Na het hoofdstuk over de ‘Organisatie & uitvoering’ en de algemene ‘Uitgangspunten’ volgen de praktische stukken waarin de mogelijke maatregelen, inclusief randvoorwaarden, beschreven staan. Maatregelen om meer ruimte te maken voor de voetganger, voor de fiets, op en rond het water, voor economische activiteiten, enz. Het laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan de ‘flankerende maatregelen’ die nodig zijn, zoals communicatie, handhaving en toezicht.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Benelux-ministers inspireren Europees fietsbeleid

Document

Maatschappelijk Relancecomité kiest voor de fiets

Nieuws

Mechelen evalueert tijdelijke fietsstraten (COVID-19)