Fietswerven zichtbaar bij AWV


Er wordt veel geïnvesteerd in fietspaden, met extra steun van het Vlaamse relanceplan. Hierdoor wordt het fietsnetwerk in Vlaanderen beter en veiliger.

Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vind je kaarten die de voortgang van de belangrijkste fietsinfrastructuurprojecten van 2022 en 2023 weergeven. In 2022 zijn 150 fietsinfrastructuurprojecten gestart, waarvan er tegen februari 2024 125 zijn voltooid. In 2023 zijn nog eens 59 extra projecten gestart.

AWV publiceerde meetgegevens 2023 over fietspaden.Met het tweejaarlijkse fietspadenrapport brengt het Agentschap Wegen en Verkeer in kaart hoe het gesteld is met de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen. Zowel dat staat als de inrichting wordt in het rapport beoordeeld.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Hoe staat het met de conflictvrije verkeerslichten in Vlaanderen?

Nieuws

De opmars van fietsstraten in Vlaanderen: 221 gemeenten hebben een of meerdere fietsstraten

Nieuws

20.06.2023 // Webinar ‘vergevingsgezind ontwerp van fietsinfrastructuur’