AWV publiceert meetgegevens 2023 over fietspaden


Het is steeds comfortabeler om te fietsen in Vlaanderen, zo stelt het rapport Fietspaden 2023 van het Agentschap Wegen en Verkeer. Met het tweejaarlijkse fietspadenrapport brengt het Agentschap Wegen en Verkeer in kaart hoe het gesteld is met de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen. Zowel dat staat als de inrichting wordt in het rapport beoordeeld.

De reden voor het toegenomen comfort is helder: fietspaden worden steeds vaker in asfalt aangelegd in plaats van met klinkers. Ook de ‘langsvlakheid’ verbetert: dat is de mate van vlakheid van een fietspad en geeft een indicatie voor het rijcomfort. In vergelijking met het vorige rapport (2021) is het aandeel fietspaden dat uitstekend en behoorlijk scoren in Vlaanderen gestegen met 3,3%-punt. In totaal gaat het om bijna 64% van de fietspaden. Ook de veilig inrichting verbetert: ongeveer 60% van de Vlaamse fietspaden langs gewestwegen zijn afgestemd op de nieuwe normen uit het Vademecum. Dat is een vooruitgang met 1,7%-punt.

Het rapport geeft inzicht in de staat en de inrichting van de fietspaden, maar mag niet gezien worden als een actuele foto. Sinds de laatste meetperiode voerde AWV immers nieuwe werken uit om de kwaliteit van de fietspaden te verbeteren. Die zullen opgenomen zijn in het toekomstig fietsrapport. De meetrapporten geven wel aan hoe het comfort van de fietspaden evolueert.

Inrichting van fietspaden

Met een beoordeling van de inrichting van de fietspaden geeft AWV aangeven of de fietspoaden voldoende overeenstemmen met de normen. Die zijn opgenomen in het Vademecum Fietsvoorzieningen. Het geeft aan in welke mate de fietspaden geschikt zijn om aangenaam en veilig voor het fietsverkeer, bijvoorbeeld of ze breed genoeg zijn bakfietsen en of je elkaar veilig kan inhalen. AWV heeft de ambitie om de normen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen ook in de praktijk te realiseren, zeker bij nieuwe projecten. Fietspaden in de provincie Antwerpen blijken meer dan elders aan de opmetingsnormen te voldoen.

Scores inrichting

Staat van de fietspaden

Het fietscomfort van de fietspaden wordt beoordeeld op basis van de langsvlakheid, die aangeeft in welke mate het oppervlak afwijkt van een perfect horizontaal vlak. Bij lokale of herhaalde onvlakheden ontstaan trillingen die voor de fietser oncomfortabel zijn.

Dat comfort meet het AWV met een fietspadprofilometer. Dat toestel bestaat uit een laser, die de afstand tot de verharding meet, en een accelerometer, die de eigen beweging van het meetvoertuig meet. Het is ingebouwd in een aanhangwagentje die getrokken wordt door een scooter. De metingen gebeuren continu met een snelheid van ongeveer 20 km/u. Ook metingen door externe partijen, werden mee verwerkt. Bijna 7.000 km fietspad werd opgemeten.

De fietspaden in Limburg en Oost-Vlaanderen komen als meest comfortabel uit de bus. Die in Antwerpen bieden het minste comfort. Vroeger werden veel fietspaden aangelegd in beton, dat op termijn minder goede scores geeft.

Scores staat

Conclusie

De nieuwe manier om de inrichting van de fietspaden te beoordelen, geeft aan dat de fietspaden in Vlaanderen blijven verbeteren. Maar de situatie in elke provincie verschilt sterk. Soms is het comfort goed, maar de inrichting minder. Evenvaak is het andersom.

De groei van het fietsverkeer brengt  een toename in verwachtingen met zich mee. Niet alleen fietsen mensen met verschillende snelheden, maar ook de fietsen zelf worden breder. Dat vraagt bredere fietspaden. Daarnaast zijn snellere fietsen gevoeliger voor rijcomfort. Al deze factoren zijn meegenomen in de beoordeling. Naast de aanleg van nieuwe fietspaden, is het dus ook belangrijk is om te investeren in het onderhoud van bestaande fietsinfrastructuur. Daarvoor zullen de komende jaren nog heel wat middelen nodig zijn.