Deel van Leuvense binnenstad wordt fietszone (Covid-19)


De stad Leuven voert nieuwe maatregelen in om winkelen, wandelen en fietsen in het stadscentrum in goede banen te leiden. De stad richt 60% van de binnenstad in als fietszone vanaf september. Zo wil ze nog meer Leuvenaars op de fiets krijgen.  

Leuven nam al tijdelijke maatregelen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Zo plaatste de stad vijfhonderd extra fietsenstallingen. Daarnaast is de Brusselsestraat een wandelzone geworden en is de Bondgenotenlaan niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer op zaterdagen. De stad voert vanaf september bijkomende, permanente maatregelen in om de stad ook na corona leefbaarder en gezonder te maken 

Fietszones in de binnenstad

De stad vormt 60% van de binnenstad om tot een fietszone. Dat maakt het voor fietsers heel wat veiliger, zeker als straks de scholen weer starten. Belangrijke assen voor het openbaar vervoer, de primaire lussen met de autoparkings, wegen voor ontsluiting van het autoverkeer en straten met een steile helling, vallen buiten de fietszones. Samen met de voetgangerszone, winkelwandelstraten en woonerven zal uiteindelijk 75% van de binnenstad een voetgangers- of fietszone worden 

Grotere opstelstroken en rechtsaf door rood

De stad verbreedt de opstelstroken voor fietsers aan vijf kruispunten. Zo kunnen fietsers ook aan lichten voldoende afstand bewaren en sneller vertrekken bij groen. Verder selecteert de stad twintig kruispunten waar fietsers op een veilige en wettelijke manier door het rood rechtdoor kunnen rijden en/of rechts afslaan. Het zijn kruispunten waar er weinig of geen conflicten zijn met andere weggebruikers en fietsers op een veilige manier door het rood kunnen fietsen. Op die manier vermijdt de stad dat grote groepen fietsers samen aan het rood licht staan en dus onvoldoende afstand kunnen bewaren. De maatregel zorgt voor een vlottere doorstroming van het fietsverkeer. Signalisatie zal duidelijk maken waar je aan een kruispunt rechtsaf en/of rechtdoor door rood mag. 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Mechelen evalueert tijdelijke fietsstraten (COVID-19)

Nieuws

Deelbakfietsen en gratis blue-bikes in Leuven

Document

Een evaluatiekader voor tijdelijke verkeersmaatregelen