UNIZO pleit voor doortastend mobiliteitsbeleid


UNIZO vraagt een vervollediging van het netwerk van fietssnelwegen en een beter kader voor deelfietsen. Die vragen kaderen in een ruimer pleidooi voor een duidelijke lange én korte termijnvisie op mobiliteit om ons opnieuw in beweging te krijgen. De organisatie pleit voor een doortastend mobiliteitsbeleid, met gedurfde beslissingen die een kader creëren voor een duurzamer en vernieuwend mobiliteitsbeleid.

UNIZO schreef daarom een mobiliteitsnota met onderstaande voorstellen:

  • 1% van bbp wordt besteed aan de aanleg en het onderhoud van transport- en vervoersinfrastructuur voor alle modi, van betere voetpaden tot efficiënte en betrouwbare nieuwe verbindingen voor het bus-, tram- en spoorvervoer. Investeringen in een duurzamer en kwalitatiever mobiliteitssysteem zullen bovendien een positieve impact hebben op de leefbaarheid en economie, onder meer door het verminderen of wegwerken van de files. Dit heeft volgens de OESO dan weer een positieve impact op het bbp.
  • Een intergewestelijk en algemeen mobiliteitspact met daarin concrete doelstellingen voor onze mobiliteit en ruimte, zoals het doortrekken van fietspaden en fietssnelwegen over de gewestgrenzen heen.
  • Doorgedreven samenwerking en afstemming tussen de verschillende regionale en nationale vervoersmaatschappijen en de mogelijkheid om met 1 ticket gebruik te maken van de diensten van de verschillende maatschappijen.
  • Gewestelijke Expresnetten (GEN) rond Antwerpen en Gent, waardoor er snellere en efficiëntere verbindingen komen tussen het centrum en de randgemeenten. Het GEN rond Brussel wordt eindelijk afgewerkt.
  • Vervolledigen van het netwerk van fietssnelwegen en het BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk), verbeteren van de aansluitingen naar tewerkstellingspolen en bestaande fietspaden en een verdere uitbreiding van het netwerk.
  • Een (beter) kader voor nieuwe vormen van mobiliteit, zoals auto- en fietsdelen. Op deze manier kunnen bedrijven (fiscaal) gestimuleerd worden om binnen een duidelijk uitgewerkt kader nieuwe vormen van mobiliteit te omarmen als alternatief op de salariswagen of binnen het mobiliteitsbudget.
  • Uittekenen van een traject waarbij alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij zijn vanaf 2023. Voor bedrijfsvoertuigen met grotere ladingcapaciteiten en volumes (camionettes) wordt gestreefd naar een emissievrije vernieuwing vanaf 2026.
  • De invoering van een slimme en algemene kilometerheffing en het voorzien van voldoende alternatieve en efficiënte verplaatsingsmogelijkheden.
  • Investeringen in onze waterwegen. Zowel het vracht- als personenvervoer via het water worden gestimuleerd.

Lees hier de volledige nota rond mobiliteit van UNIZO.

Dit vind je zeker ook interessant

Projectoproep ‘Jonge Wegweters’

Document

Cahier nr. 5: Van parkeer- en stallingsnormen naar een mobiliteitsnorm