Slimme, eenvoudige maatregelen voor een MIX-wijk in Nederoverheembeek

De heraanleg van de Lombardzydestraat in een residentiële buurt van Nederoverheembeek was de spil om het doorgaand verkeer in de wijk te weren en er een echte MIX-wijk van te maken. Met slimme en relatief eenvoudige ingrepen is de Lombardzydestraat ingericht volgens de wegencategorisering: de straat is een erftoegangsweg. Het effect is dat het verkeer zich nu concentreert op grotere assen die daarvoor beter geschikt zijn.   

Goede ‘Fix the Mix’-praktijk

Dit project bevat de belangrijkste eigenschappen van een MIX-wijk die al vanaf conceptieniveau werden toegepast: autoluw, leesbaar fietsbaar. Ontmoetingsruimte, nabije voorzieningen en verbindende netwerken zijn minder prominent aanwezig.  

Projectomschrijving

De Lombardsijdestraat en de buurt errond had te kampen met doorgaand verkeer. Om dat doorgaand verkeer op de grotere assen te krijgen, werd de rijrichting in de Lombardsijdestraat aangepast naar tegengesteld éénrichtingsverkeer. De centrale straat in de wijk had ook een klassiek straatbeeld met langsparkeerplaatsen en een breed wegprofiel. De combinatie van een breed wegprofiel en langsparkeerplaatsen nodigde uit tot snel rijden.   
 
Bij de heraanleg werd gekozen voor erfaanleg en de straat kreeg ook het woonerf statuut. Bovendien werd er een heel duidelijk poorteffect gecreëerd met een concentratie aan bomen aan het begin van de straat. Speciale aandacht werd besteed aan de kruispunten: het kruispunt met de Wielandstraat is compacter geworden en het woonerf is in een andere kleur en materiaal dan de Wielandstraat (rode klinkers tegenover grijze asfalt). Hetzelfde materiaalgebruik werd gekozen voor de kruising met de Kasteel Beyardstraat en hoewel je rechtdoor mag rijden, leidt de geleiding van de straat automobilisten op een natuurlijke wijze weg van de Lombardsijdestraat. Zo is deze buurt verkeersluw geworden en aangenaam om te fietsen.
 

Initiatiefnemers

  • Gemeente Brussel-Stad 

Locatie

Brussel

Betrokken partijen

Gemeente Brussel-Stad, dienst mobiliteit 

Investering

Uitvoeringstermijn: 125 werkdagen 

Jaar van realisatie: 2011 

Budget uitvoering werken (ex. BTW): 1.286.002,78 (deel Lombardzydestraat, Kasteel Beyaerdstraat, Warandeveldstraat + nieuwe verbindingen) 

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

De Clementwijk² in Sint-Niklaas: ontvlochten wijk, vanaf de tekentafel tot de uitvoering

Praktijk

Essen – Heuvelplein wordt ontmoetingsplein. Nu reeds autoluw.

Praktijk

Antwerpse Ossenmarkt werd een autovrij verblijfsplein