Rapport Deelfietssystemen: 8 cases doorgelicht


Veel steden en gemeenten zijn op zoek naar het ideale fietsdeelsyteem. Het past in de ontwikkeling naar meer deelmobiliteit en is ook niet langer enkel iets voor (groot)steden. Verschillende gemeentes, alleen of middels een samenwerkingsverband via de intercommunale of vervoerregio, zetten projecten op om een fietsdeelsysteem in hun regio te introduceren. Dat gaat in vele gevallen gepaard met financiële impulsen van Vlaamse of Europese subsidies.

In opdracht van Fietsberaad Vlaanderen heeft The New Drive een vergelijkende analyse gemaakt van 8 cases. De analyse brengt de onderlinge verschillen en gelijkenissen in beeld op het vlak van doelstellingen van het fietsdeelsysteem, de rol van de (lokale) overheid en de operationele uitwerking. Het rapport geeft zo een inzicht in de afwegingen en keuzes die overheden, intercommunales, vervoerregio’s of andere samenwerkingsverbanden dienen te maken wanneer ze willen starten met een fietsdeelsysteem. Bijgaande documenten bundelen de verkregen informatie uit desk research, eerder onderzoek en interviews.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

20.03.2023 // Webinar Deelfietsen

Nieuws

Corona-crisis beïnvloedt het deelfietsgebruik

Rapport

Rapport Een fietsdeelsysteem voor de vervoerregio’s