Onderzoek: voorrangssituatie op fietssnelwegen


Fietsberaad Vlaanderen startte begin 2016 een onderzoek op naar de voorrangssituatie op kruisingen van fietssnelwegen en lokale wegen. Op basis van praktijksituaties hebben we onderzocht waar en volgens welke inrichtingsprincipes de fietser voorrang kan krijgen in een verkeersveilige omgeving.

De resultaten van dit onderzoek vind je in de bijlage.

De brochure geeft een samenvatting van het uitgebreid onderzoeksrapport. In die documenten vind je naast de resultaten ook de instrumenten om zelf te onderzoeken of een bepaalde locatie in aanmerking komt voor een voorrangsregeling met fietsers in de voorrang. Ze bieden ook instrumenten om de locatie op een leesbare manier in te richten, namelijk:

– Globaal afwegingskader: onderzoeken of een locatie in aanmerking komt voor een voorrangsregeling voor fietsers.

– Vormgeving: basisconcept voor de inrichting van de locatie.

Veel beleidsactoren in Vlaanderen willen het fietsgebruik stimuleren. De aanleg van aangepaste en aparte fietsinfrastructuur biedt daarbij een meerwaarde. Ondertussen hebben lokale besturen, provincies en de Vlaamse overheid een uitgebreid netwerk van deze fietswegen gerealiseerd. De routes zijn vaak autovrij en gericht op de kortste en snelste verbinding tussen belangrijke attractiepolen.

De kruisingen van fietssnelwegen met een gewone, lokale weg zijn vaak knelpunten. Dat komt vooral door de wirwar aan vormgevingen met elk hun eigen voorrangsregeling. Bovendien betekent elke kruising van een fietsweg zónder voorrang voor de fietser een oponthoud voor die laatste.

Met dit onderzoek wil Fietsberaad Vlaanderen de leesbaarheid van de kruisingen van fietswegen met lokale wegen verbeteren zodat finaal de veiligheid voor alle weggebruikers en het fietsgebruik verhogen.

Fietssnelwegen Mortsel-Deurnestraat

Dit vind je zeker ook interessant

Fietssnelweg Leuven-Brussel blijft populairste route in Vlaams-Brabant

Rapport

Onderzoek fietsmarkeringen – Fietsen in gemengd verkeer

Rapport

Rapport Beveiligd fietsparkeren