Zone 30 in de volledige dorpskom van Melsbroek – Steenokkerzeel


Melsbroek, een deelgemeente van Steenokkerzeel, zit gekneld tussen de E19 en de N21 (Haachtsesteenweg). De dorpskern kampt met sluipverkeer door de grote drukte op deze wegen, waardoor automobilisten een snellere weg richting Brussel zoeken. Niet enkel de verkeersintensiteit, maar ook de (te) hoge snelheid waarmee het autoverkeer door Melsbroek rijdt was problematisch. Bovendien bevinden er zich twee scholen in de deelgemeente.

De gemeente heeft besloten om de zone 30 in de omgeving van de scholen uit te breiden naar de volledige dorpskom van Melsbroek. De gemeente wil op deze manier het sluipverkeer tegengaan en de veiligheid van de schoolgaande kinderen verbeteren. Het handhaven van deze ingevoerde maatregel maakt intrinsiek deel uit van de ingevoerde oplossing. Preventie en handhaving gaan hier hand in hand. Daarnaast werden ook nog andere maatregelen genomen om de veiligheid van de zachte weggebruiker in de deelgemeente te verbeteren.

Projectomschrijving

Melsbroek, een deelgemeente van Steenokkerzeel, kent vooral tijdens spitsmomenten een forse toename van sluipverkeer door zijn dorpscentrum. En dat vaak tegen (te) hoge snelheid. Door de dagelijkse drukte op de Haachtsesteenweg zoeken automobilisten een snellere weg door het dorpscentrum van Melsbroek naar Brussel of de autosnelweg.

Ontmoediging sluipverkeer dorpskern Melsbroek
In het centrum van Melsbroek zijn er twee scholen. In de directe omgeving geldt een snelheidsbeperking van 30km/u. Om het sluipverkeer in de dorpskom te weren en de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verbeteren, besloot de gemeente om een zone 30 in het volledige dorpscentrum in te voeren. Kinderen kunnen zo veilig naar school vanuit omliggende wijken.

Deze nieuwe, uitgebreide zone 30 wordt op een persoonlijke manier gecommuniceerd. De kinderen werden betrokken bij de creatie van de gele sensibiliseringsborden met foto’s van lokale inwoners. Er worden ook drie nieuwe snelheidsinformatieborden geplaatst.

Sinds de invoering van de zone 30 in de volledige dorpskern, worden er regelmatig controles uitgevoerd door de politie. Hierbij worden overtreders systematisch beboet. Er zijn ook nog andere ingrepen om de veiligheid van de actieve weggebruiker in het dorpscentrum te verbeteren. Zo wordt er bijvoorbeeld een nieuwe voetpad aangelegd in de kern en wordt het fietspad naar de deelgemeente op de Perksesteenweg vernieuwd.

Initiatiefnemers

  • Steenokkerzeel
    Dienst mobiliteit

Contact

Wim Mombaerts

  • wim.mombaerts@steenokkerzeel.be

Locatie

Steenokkerzeel

Betrokken partijen

Tientallen inwoners stapten naar de gemeente om de verkeersproblematiek in de deelgemeente aan te kaarten. Naar aanleiding hiervan werden twee  mobiliteitsavonden georganiseerd met als doel een oplossing te vinden voor het toenemend sluipverkeer dat zich dagelijks door de kleine straatjes van de deelgemeente een weg baant. De gemeente, de politie en de twee scholen gingen samen op zoek naar een oplossing voor deze toenemende problematiek.

Zo werd er tot de oplossing gekomen om in de volledige dorpskern zone 30 in te voeren. In januari 2018 werd er na enkele informatie- en participatieavonden de zone 30 in de volledige dorpskom ingevoerd. Naast het signaliseren van de nieuwe ingevoerde zone 30, werd er ook ingezet op sensibilisatie. Er werden gele borden geplaatst met foto’s van inwoners. Daarnaast worden op verschillende plaatsen snelheidsinformatieborden geplaatst.

Evaluatie

De eerste controles toonden geen veelbelovende resultaten. In de Steenwagenstraat reed 68% van de autobestuurders te snel tijdens de controles van januari 2018. Al deze overtreders kregen een boete in de bus. Met consequent de overtreders te verbaliseren wordt er getracht een sterk signaal te geven. Daarnaast werd er besloten om nog meer signalisatieborden te plaatsen, drie extra snelheidsinformatieborden en affiches te voorzien en de controles te blijven uitvoeren.

Autobestuurders houden zich steeds meer aan de opgelegde snelheid van 30km/u. In maart 2018 daalde het aantal overtreders tot 54% wat nog steeds erg veel is. De politie blijft controles uitvoeren tot het flitspercentage onder de 10% komt.

De inwoners van Melsbroek ervaren hun dorp nu veiliger met de invoering van de zone 30 in de volledige dorpskom. In de nabije toekomst wordt ook de schoolomgeving in het centrum heraangelegd met vertragend effect op het verkeer.

Investering

2017

  • Totale budget: € 15 000
  • Indeling budget:
    • signalisatie (borden, verf): 1/3
    • Snelheidsinformatieborden: 2/3

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Gemeente Pelt heeft ambitie om het concept Mix-wijk te realiseren

Praktijk

Geldmuntstraat Brugge, een geslaagde uitvoering van gemengd verkeer binnen een zone 30-wijk

Praktijk

ANPR-camera’s zorgen voor minder sluipverkeer (Kortenberg)