Veilige fietsdoorsteek over parking (Boechout)


De fietsroute langs De Bunderkes in Boechout is van strategisch belang: zowel functioneel als recreatief fietsverkeer maken er gebruik van. Omdat de route langs een parking loopt, traden in het verleden conflicten op met geparkeerde auto’s die de doorgang hinderden. Daarom werd een afbakening geplaatst om doorsteek open te houden.  Met weinig middelen werd zo een belangrijke schakel in het fietsnetwerk opengewerkt.

De verbinding langs de Bunderkes is sinds jaar en dag een gekende trage doorsteek voor fietsers en voetgangers op openbaar domein. De route is opgenomen in de schoolroutekaart en maakt ook deel uit van het recreatief fietsknooppuntennetwerk. De route via de Bunderkes is dan ook een autovrij alternatief voor de drukke Hovesesteenweg. Bovendien is De Bunderkes, als sport- en recreatiedomein, een belangrijke bestemming in de gemeente voor alle weggebruikers. Dat kan je duidelijk zien op het kaartje hiernaast. De doorsteek is dus van strategisch belang in de gemeente.

Toch was het vaak moeilijk om de doorsteek te gebruiken. Geparkeerde voertuigen lieten niet voldoende ruimte​. Vaak waren zigzagbewegingen over de parking nodig om tussen auto’s door te fietsen of was het pad zelfs geblokkeerd door een te smalle tussenafstand tussen geparkeerde voertuigen. Ook bredere fietsen, zoals bakfietsen en fietskarren of -aanhangers ondervonden problemen of moesten rechtsomkeer maken.

De gemeente werd zich bewust van het probleem door meldingen vanuit de bevolking. Daarom werd er besloten om de trage weg fysiek af te scheiden van het parkeerterrein met behulp van paaltjes over de volledige lengte van het openbaar domein. Zo maakte de gemeente het onmogelijk om voertuigen te parkeren op deze weg. Een belangrijke schakel in het fietsnetwerk is nu opengesteld en op een veilige manier toegankelijk gemaakt voor fietsers en voetgangers. Zij hebben nu vrije baan en moeten zich geen bedenkingen maken over het al dan niet open zijn van de fietsroute.

De beschikbare ruimte voor parkeren is nu iets verkleind, maar er nog steeds voldoende capaciteit ter beschikking staat, zowel op de parking zelf als in de onmiddellijke omgeving, vb. aan het Jef Van Hoofplein.

Initiatiefnemers

  • Gemeente Boechout

Contact

Joke Schepens

  • Dienst Openbare Werken Boechout
  • 03 460 06 43
  • openbarewerken@boechout.be
  • Joke.schepens@boechout.be

Locatie

Trage verbinding Elfbunderweg – de Bunderkes

Betrokken partijen

Voor de uitvoering van de werken werd een aannemer aangesteld door middel van een openbare aanbesteding, de paaltjes werden vanuit de gemeente voorzien. In de ontwerpfase van het project werd met de eigenaar van de parking in dialoog gegaan.

Evaluatie

Door de definitieve oplevering worden de werken geëvalueerd. Er zijn in dit geval geen klachten of meldingen meer binnengekomen over de doorsteek.

Investering

2006 – 2016:

  • Opname in de plannen: 2006
  • Start uitwerking: 2010
  • Uitvoering: 2013
  • Definitieve oplevering: 2016

Gefinancierd door budget ‘Verkeersmaatregelen’ van de gemeente